Ballkani Perëndimor në Axhendën Territoriale pas 2020 – një mundësi për të mos u humbur

Ballkani Perëndimor në Axhendën Territoriale pas 2020 – një mundësi për të mos u humbur

Rishikimi i Axhendës Territoriale është diskutuar në nivel evropian duke theksuar nevojën për një dimension më të fortë territorial në hartimin e politikave dhe fuqizimin e lojtarëve lokalë dhe rajonalë për t’u angazhuar në proceset e bashkëpunimit dhe vizionimit. Në të njëjtën kohë, në Ballkanin Perëndimor, ekziston një diskutim nga poshtë-lart lidhur me nevojën për të forcuar qeverisjen territoriale dhe për të fuqizuar aktorët e shoqërisë civile në nivel lokal

Read More

Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

“Mushkëritë e gjelbra për qytetet tona – platforma alternative dhe bottom-up e monitorimit për cilësinë e ajrit, ndotjen e zhurmës dhe gjelbërimin urban për ndikimin e politikave në nivel lokal” ka për qëllim zhvillimin dhe pilotimin e një platforme alternative për monitorimin dhe avokimin e ndikimit të politikave në qytete.  Projekti 3 vjeçar i financuar nga BE, i cili pilotohet në qytetet Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Shkodër, zbatohet nga Co-PLAN,

Read More

ENV.net faktorizimi i portofolit mjedisor për BB dhe Turqinë në Agjendën e Politikave të BE-së

ENV.net faktorizimi i portofolit mjedisor për BB dhe Turqinë në Agjendën e Politikave të BE-së

“ENV.net faktorizimi i portofolit mjedisor për BB dhe Turqinë në Agjendën e Politikave të BE-së” është një projekt rajonal, duke mbledhur së bashku shtatë organizata partnere nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia dhe dy partnerë të bazuar në vendet anëtare të BE-së: 1. Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit (Shqipëri) – partneri kryesor 2. Ambasadorët e Mjedisit për Zhvillimin e Qëndrueshëm (Serbi) – partner 3. Green Home (Mali i Zi) –

Read More

Programi i Shkëmbimeve Profesionale

Programi i Shkëmbimeve Profesionale

Co-PLAN koordinon Programin e Shkëmbimeve Profesionale për Shqipërinë, i financuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Zyra për Çështje Arsimore dhe Kulturore dhe zbatuar nga Komisioni i Veprimit të Komunitetit WSOS, Inc – Konsorciumi i Madh i Liqeneve për Trajnim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (GLC). Ky program është një bashkëpunim dypalësh ku përfshihen 38 profesionistë nga 5 vende Europiane (Shqipëri, Bullgari, Hungari, Rumani, dhe Sllovaki), dhe 19 mentorë nga Shtetet e Bashkuara,

Read More

Kontakt

Co-PLAN mirëpret çdo pyetje, koment, apo kërkesë për informacion në adresën e mëposhtme: Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit Rr. Bylis 12, Autostrada Tiranė-Durrės, Km 5, Kashar Kodi Postar 1051, Kutia Postare 2995, Tirana, Albania. Tel: +355 4 240 74 23/4 Fax:+355 4 240 74 25 Mob:+355 (0)697371540 E-mail: co-plan@co-plan.org

Qeverisja Territoriale në Shqipëri

Qeverisja Territoriale në Shqipëri

Lexoni periodikun e plotë: Territorial Governance in Albania 2018 Periodiku Qeverisja Territoriale në Shqipëri botohet një herë në vit. Artikujt e këtij periodiku bazohen në punë kërkimore shkencore dhe vlerësime ekspertësh. Artikujt synojnë të prodhojnë njohuri që ndikon formësimin e politikave publike në Shqipëri në lidhje me qeverisjen territoriale dhe marrëdhënien e saj me procesin e Europianizimit. Publikimi i periodikut kryhet në të dyja gjuhët, shqip dhe anglisht, njëkohësisht. Tabela

Read More

Dimensioni urban i Politikës së Kohezionit të BE-së dhe më tej

Dimensioni urban i Politikës së Kohezionit të BE-së dhe më tej

Lexoni artikullin e plotë: The Urban Dimension of the EU Cohesion Policy and Beyond Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 167-177 Iván Tosics Përmbledhje Politika e Kohezionit është, pa dyshim, një ndër pjesët më me vlerë dhe më novatore të politikave të Bashkimit Evropian. Ky artikull e përshkruan atë shkurtimisht nga këndvështrimi i Komisionit Evropian (konkretisht DG REGIO). Më pas, përshkrimi përqaset me një analizë kritike të mangësive të

Read More

Integrimi hapësinor i Evropës: mosvijimësia e Ballkanit Perëndimor

Integrimi hapësinor i Evropës: mosvijimësia e Ballkanit Perëndimor

Lexoni artikullin e plotë: European Spatial Integration: The Western Balkans Discontinuity Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 156-166 Giancarlo Cotella Përmbledhje Axhenda e BE-së për territorin ka marrë gjithnjë e më shumë vrull duke filluar nga fundi i viteve 1980. Në atë periudhë, u hartuan një sërë strategjish dhe vizionesh për territorin, të cilat reflektonin mbi trajektoret e zhvillimit të asaj kohe dhe, në një aspekt më praktik, ofronin

Read More

Sfidat e qeverisjes territoriale të Ballkanit Perëndimor në rrugëtimin drejt Evropës

Sfidat e qeverisjes territoriale të Ballkanit Perëndimor në rrugëtimin drejt Evropës

Lexoni artikullin e plotë: Territorial Governance Challenges of the Western Balkans in Europe Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 143-155 Co-PLAN, Institute for Habitat Development Përmbledhje Rrjeti i Ballkanit Perëndimor për Qeverisjen Territoriale (TG-WeB) u krijua në Tiranë në Maj 2018. Organizata nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, të mbështetura nga partnerë të tyre prej vendeve të Bashkimit Evropian (BE), u bashkuan për promovimin e konceptit të Qeverisjes Territoriale

Read More