Ballkani Perëndimor në Axhendën Territoriale pas 2020 – një mundësi për të mos u humbur

Ballkani Perëndimor në Axhendën Territoriale pas 2020 – një mundësi për të mos u humbur

Rishikimi i Axhendës Territoriale është diskutuar në nivel evropian duke theksuar nevojën për një dimension më të fortë territorial në hartimin e politikave dhe fuqizimin e lojtarëve lokalë dhe rajonalë për t’u angazhuar në proceset e bashkëpunimit dhe vizionimit. Në të njëjtën kohë, në Ballkanin Perëndimor, ekziston një diskutim nga poshtë-lart lidhur me nevojën për të forcuar qeverisjen territoriale dhe për të fuqizuar aktorët e shoqërisë civile në nivel lokal

Read More

Seminar – Rrjeti i Ballkanit Perëndimor për Qeverisjen Territoriale

Më 17-18 maj 2018, u zhvillua në Tiranë seminari i parë i cili synonte ndërtimin e Rrjetit të Ballkanit Perëndimor për Qeverisjen Territoriale. Organizatat e shoqërisë civile nga rajoni (Kosova, Maqedonia, Serbia, Mali i Zi) dhe ekspertë dhe hulumtues nga vende të ndryshme të BE-së (Italia, Luksemburgu, Hungaria, Sllovenia, Sllovakia, Holanda) shprehën interesin e tyre për t’u përfshirë në këtë iniciativë me synimin për të nxitur ndryshimet që zhvillojnë dhe mbështesin

Read More

Co-PLAN mbajti takimin për fillimin e fazës së tretë të projektit ENV.net, një rrjet aktiv në fushën e mjedisit për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë. Rrjeti tashmë përbëhet nga nëntë vende anëtare dhe mbështetet nga Komisioni Europian në qëllimin e tij për të faktorizuar problematikat e mjedisit në rajon në nivel Europian. Përgjatë fazës së tretë të projektit, rrjeti do të monitorojë, advokojë duke punuar për të rritur ndërgjegjësimin

Read More

New Practices for Land Management in Albania

In frame of ‘Fostering partnerships for equitable cities – Capacity building for participatory spatial planning’ project, implemented jointly by Co-PLAN, Institute for Habitat Development, and IHS – Institute for Housing and Urban Development Studies, Rotterdam, a new publication was launched, entitled ‘New Practices for Land Management in Albania’. Similarly to the project, which was funded by the Dutch Government under the MATRA program, the book aims to contribute to capacity building of public institutions and professionals alike, for a better governance. This publication, builds upon and furthers Co-PLAN’s continuous efforts for the implementation of the law ‘On Territorial Planning’. amended recently.

Prezantohet Platforma “Financat Vendore”

Të ftuarit (rreth 65 përfaqësues), vlerësuan platformën “Financat Vendore” si një instrument shumë të dobishëm në duart e NjQV-ve, OSHC-ve Universiteteve, Profesionistëve dhe ekspertëve të fushës, Studentëve, etj. Përgjatë prezantimit, përfaqësuesit nga dy ministritë u ndalën në rëndësinë e standartizimit të raportimeve financiare për Njësitë e Qeverisjes Vendore për të lehtësuar mbledhjen, përpunimin dhe krahasueshmërinë mes njësive por dhe mes momenteve të ndryshme në kohë. Zj. Prodani shprehu gatishmërine e

Read More

Status Raporti i Financave Vendore 2015

Ndajmë me ju analizën më të fundit mbi financat vendore në Shqipëri për vitin 2015. “Status Raporti i Financave të Pushtetit Vendor për vitin 2015”, është raporti i parë i cili përmbledh në mënyrë të konsoliduar të dhënat për të 61 bashkitë pas Reformës Administrative Territoriale. Të dhënat, të cilat janë mundësuar nga Ministria e Financave dhe detajuar për 61 bashki, janë përpunuar për të prodhuar një numër treguesish, të

Read More

Co-PLAN at ACT NOW

Tirana, June 2012 – Co-PLAN joined in the US Embassy [in Tirana] Call to encourage the citizens to come together and speak up. ‘Bëj të dëgjohet zëri yt’ marks the first step of this new initiative undertaken by the US Ambassador in Tirana, Mr. Alexander A. Arvizu, entitled ‘ACT NOW – Albanian Citizens Together Now’. At first, Ambassador Arvizu introduced his initiative to representatives of civil society, notable personalities in the country and media representatives in a meeting held at the National Theatre. He stressed the importance of the citizen knowing his rights and responsibilities, as well as becoming a proactive part of city-making and decision-making.

Shqipëria në Trienalen e Milanos!

Në më shumë se 70 vjet ekzistencë të Trienales së Milanos, Shqipëria përfaqësohet për herë të parë në këtë gala të artit, dizajnit, arkitekturës dhe zhvillimit urban botëror, nëpërmjet jehonës së punës serioze dhe partneriteteve të shumta frytdhënëse të Co-PLAN, Institutit për Zhvillimin e Habitatit dhe Universtitetit POLIS. Ju ftojmë të ndiqni dokumentarin e mëposhtëm, që tregon rrugëtimin shqiptar përmes syve tanë, ku në një univers mes vakumit dhe energjisë…ne

Read More

Dialogue among the SEE Cities

Tirana, June 2012 – 90 participants from eight different South-East Eauropean (SEE) states were brought together to a workshop on Urban Planning and Land Managementwith a focus on modernizing legal and regulatory framework for spatial and land use planning in SEE. The workshop was organized by the World Bank Institute, as part of the City-to-City  (C2C) Dialogues, which is an incentive under the WB-Austria Urban Partnership Program (UPP) launched  in December 2011. The overarching objective of the C2C is to facilitate a dialogue and peer-learning among city practitioners.

Energy Efficiency in Residences – National Workshop

Co-PLAN, Institute for Habitat Development, in cooperation with POLIS University, Ekolëvizja, Milieukontakt Albania, and Eden Center, organized a National Workshop on the Improvement of Energy Efficiency in the Residential Sector on December 12, 2013 at POLIS University, Tirana, as part of the EU financed “Development of the ENV.net in West Balkan and Turkey: giving citizens a voice to influence the environmental process reforms for closer EU integration” project, through the Partnership

Read More