Prezantohet Platforma “Financat Vendore”

Të ftuarit (rreth 65 përfaqësues), vlerësuan platformën “Financat Vendore” si një instrument shumë të dobishëm në duart e NjQV-ve, OSHC-ve Universiteteve, Profesionistëve dhe ekspertëve të fushës, Studentëve, etj. Përgjatë prezantimit, përfaqësuesit nga dy ministritë u ndalën në rëndësinë e standartizimit të raportimeve financiare për Njësitë e Qeverisjes Vendore për të lehtësuar mbledhjen, përpunimin dhe krahasueshmërinë mes njësive por dhe mes momenteve të ndryshme në kohë. Zj. Prodani shprehu gatishmërine e

Read More

Status Raporti i Financave Vendore 2015

Ndajmë me ju analizën më të fundit mbi financat vendore në Shqipëri për vitin 2015. “Status Raporti i Financave të Pushtetit Vendor për vitin 2015”, është raporti i parë i cili përmbledh në mënyrë të konsoliduar të dhënat për të 61 bashkitë pas Reformës Administrative Territoriale. Të dhënat, të cilat janë mundësuar nga Ministria e Financave dhe detajuar për 61 bashki, janë përpunuar për të prodhuar një numër treguesish, të

Read More

Shqipëria në Trienalen e Milanos!

Në më shumë se 70 vjet ekzistencë të Trienales së Milanos, Shqipëria përfaqësohet për herë të parë në këtë gala të artit, dizajnit, arkitekturës dhe zhvillimit urban botëror, nëpërmjet jehonës së punës serioze dhe partneriteteve të shumta frytdhënëse të Co-PLAN, Institutit për Zhvillimin e Habitatit dhe Universtitetit POLIS. Ju ftojmë të ndiqni dokumentarin e mëposhtëm, që tregon rrugëtimin shqiptar përmes syve tanë, ku në një univers mes vakumit dhe energjisë…ne

Read More

Dëgjesa Publike – Bashkia Lushnje

Në Bashkinë Lushnje është zhvilluar (26 Maj) Dëgjesa e Pestë Publike si pjesë e procesit të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të Territorit, në kuadër të Projektit të USAID për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP). Në fokus të dëgjesës janë infrastruktura rrugore, përdorimi i tokës si edhe infrastrukturën nëntokësore dhe propozimet përkatëse. Në dëgjesë morën pjesë Kryetari i Bashkisë Lushnje – Z. Fatos Tushe, Drejtori Ekzekutiv i Co-PLAN ,

Read More

Job Vacancy: Executive Office Assistant

Co-PLAN is pleased to announce an opening for an ”Executive Office Assistant”. If you love a good challenge and are experienced in this field, we encourage you to read through the job specification and see if you are willing to be considered for the position. Applications are open until May 16, 2016, 17:00h. More details to be found in the attached document. We look forward to hearing from you! You

Read More

Dialogu Kombëtar Shqipëri

Dialogu Kombëtar Shqipëri

Banka Botërore, në bashkëpunim me Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, organizuan sot aktivitetin “Dialogu Kombëtar Shqipëri”. Ky dialog në nivel kombëtar adreson sfidat e Qeverisë Qendrore dhe asaj Vendore pas zbatimit të reformës Territoriale Administrative në vend dhe shënon fillimin e fazës së dytë të Programit për Partneritet Urban (UPP II) të Bankës Botërore, i cili po zbatohet aktualisht në të gjithë

Read More

Promovohet Manuali Teknik i Planifikimit

U promovua Manuali Teknik për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit i përgatitur nga Co-PLAN në bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe Projektin për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore në Shqipëri. Ky manual është një përmbledhje e të gjitha mekanizmave që u ofrohen për ndihmë 61 bashkive të reja në sfidë e Planifikimit të Territorit dhe ju prezantua pjesëmarrësve nga Ekspertja e Planifikimit Urban, Zj. Rudina Toto. Në aktivitet morën pjesë

Read More

Mbahet Dialogu Kombëtar Shqipëri

Banka Botërore, në bashkëpunim me Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, organizojnë në aktivitetin “Dialogu Kombëtar Shqipëri”. Ky dialog në nivel kombëtar adreson sfidat e Qeverisë Qendrore dhe asaj Vendore pas zbatimit të reformës Territoriale Administrative në vend dhe shënon fillimin e fazës së dytë të Programit për Partneritet Urban (UPP II) të Bankës Botërore, i cili po zbatohet aktualisht në të gjithë

Read More

A Celebration of Urban Activism

Co-PLAN and POLIS University celebrated years of urban activism through an exhibition, hosted at MAD Gallery, POLIS University. “Urban Activism for Proactive City-making” marked the successful completion of a lengthy phase of urban activism and participatory planning processes mainly in the city of Tirana, as part of the US Embassy supported project Performing Democracy: Urban Activism for Civic Democracy. Realised through a multimedia exhibition, it served as a chronicle where key

Read More

Raporti Vjetor 2008

Si çdo vit, Co-PLAN vjen pranë jush me një raport përmbledhës të punës dhe arritjeve të veta vjetore. Edhe për vitin 2008, ky raport paraqet aktivitetet dhe projektet e zbatuara nga organizata si dhe evenimentet kyç përgjatë vitit. Raporti Vjetor 2008