PO SIKUR SHQIPËRIA

By admini|29/05/2015|Të kaluara|0 comments

Në këtë periudhë parazgjedhore, mes shumë ofertash e premtimesh elektorale, ndajmë me ju disa artikuj e të dhëna interesante përmes Co-PLAN GAZETTE 8 që mund të kontribuojnë cilësisht në diskutimet me kandidatët.  Artikujt parashtrojnë disa nga sfidat e pritshme për 61 bashkitë e reja, dhe potencialet nëpërmjet rekomandimeve të nivelit teknik, institucional, dhe politik-bërës. Disa nga temat të cilat trajtohen në formën e skenarëve “Po Sikur..?!” janë: (1)  PO SIKUR

Read More

ENV.Net Marks Water Day at the Lagoon

By admini|23/03/2015|Të kaluara|0 comments

To mark the World Water Day, 22nd of March, the ENV.Net team in Albania organized a field trip with students and POLIS University professors in one of the largest wetland areas in the country, the Lagoon of Karavasta – a National Park.

The participating students were introduced with the history of the lagoon and it main characteristics, and how it was polluted by the agriculture developed nearby, or by the illegal fishing. A dense pine forest surrounds the coast parts of the lagoons, which is full of natural paths. Students were able to have a trip of about 2-3 km in one of the main natural paths of the area, where they were able to see and admire the natural habitat of the lagoon.

Mbyllet me Sukses Programi RDP

By admini|25/02/2015|Të kaluara|0 comments

 Programi Rajonal për Zhvillim e Shqipërisë së Veriut, një nismë e rëndësishme reformuese prej 4 milion eurosh e financuar nga qeveritë Austriake dhe Zvicerane, shënoi sot përfundimin me sukses nëpërmjet një konference përmbyllëse. Konferenca mblodhi së bashku përfaqësues të qeverisë, ambasadorët austriakë dhe zvicerane, drejtuesit e qarqeve, përfaqësues të qeverisë lokale dhe organizata të shoqërisë civile.

RDP Wraps Up its Activities

By admini|25/02/2015|Të kaluara|0 comments

The Regional Development Programme in Northern Albania, an important reform initiative of 4 million euros funded by the Austrian and Swiss Governments, marked its successful completion today at a closing conference. The conference brought together government representatives, the Minister of State for Local Government, Mr. Bledi Çuçi, the Austrian and Swiss ambassadors, heads of Qarks, local government representatives and civil society organisations. It offered an exposé of the achievements and impact, challenges and recommendations the 4-year program implemented in the qarks of Shkodër and Lezhë.

The Publication on the “Regionalisation of Albania” is Out

By admini|18/02/2015|Të kaluara|0 comments

“The Regionalisation of Albania – The Governance, Administrative and Territorial Reform that Albania needs on a Regional Level” was prepared by Co-PLAN, Institute for Habitat Development, based on the analytical work conducted in years – at least since 2005. This proposal builds up considerably on the role of Co-PLAN in the frame of the “Regional Development Program in Northern Albania” project, financed by the Donor Agencies of Austria and Switzerland.

Read More

Del Publikimi ‘Rajonalizimi i Shqipërisë”

By admini|18/02/2015|Të kaluara|0 comments

“Rajonalizimi i Shqipërisë: Reforma qeverisëse, administrative dhe territoriale që i duhet Shqipërisë në nivel rajonal” është përgatitur nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, mbi bazën e punës analitike të kryer në vite, së paku që nga viti 2005. Ky propozim ndërton konsiderueshëm edhe mbi rolin e Co-PLAN në kuadër të zbatimit të projektit “Zhvillimi Rajonal për Shqipërinë e Veriut”, financuar nga Agjencitë Donatore të Austrisë dhe Zvicrës. Në mendojmë

Read More

Co-PLAN GAZETTE 7 IS OUT

By admini|03/02/2015|Të kaluara|0 comments

We are pleased to share with you”Co-PLAN Gazette” (Issue no.7), which covers the latest developments of the second half of 2014, with particular focus on the area of energy efficiency. Aspects such as the importance of a multi-sectoral approach in addressing the issues and benefits of energy efficiency, a picture of the current state of the housing stock today, and recommendations for the promotion and enhancement of energy rehabilitation practices

Read More

DEL Co-PLAN GAZETTE 7

By admini|03/02/2015|Të kaluara|0 comments

Kemi kënaqësinë  të ndajmë me ju numrin e 7-të të “Co-PLAN Gazette”, e cila  mbulon zhvillimet më të fundit të gjysmës së dytë të vitit 2014,  me fokus të veçantë në fushën e efiçiencës së energjisë. Aspekte si rëndësia e një qasje multi-sektoriale në trajtimin e çështjeve dhe përfitimeve nga efiçienca e energjisë, një tablo të gjendjes aktuale tëstokut të banesave në vend, si dhe rekomandime konkrete për promovimin dhe

Read More

Urban Pockets in Tirana’s Neighbourhoods

By admini|12/01/2015|Të kaluara|0 comments

Today yet another public space in the city was reinstated its deserved value and importance. The community from Municipal Unit no.5 in the city of Tirana, in cooperation with Co-PLAN, the Municipality of Tirana and POLIS University, have worked together for several months to transform the space they share in their residential area. They have greened the area, added functions to it as well as recreational space based on the needs and agreement of the residents. The result of this participatory planning is admirable.

Xhepa Urbanë në lagje të Tiranës

By admini|12/01/2015|Të kaluara|0 comments

Sot një tjetër hapësirë publike në qytet rimori vlerat dhe rëndësinë e merituar. Komuniteti i një zone tek njësia bashkiake nr.5 së bashku me Co-PLAN, Bashkinë Tiranë dhe Universitetin POLIS, kanë punuar së bashku për disa muaj, për të shndërruar hapësirën mes pallateve të tyre. Ata e kanë gjelbëruar, sistemuar, kanë shtuar hapësirat rekreative, sipas vullnetit dhe dakordësisë së përbashkët të qytetarëve të zonës. Rezultati është i admirueshëm.