Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

“Mushkëritë e gjelbra për qytetet tona – platforma alternative dhe bottom-up e monitorimit për cilësinë e ajrit, ndotjen e zhurmës dhe gjelbërimin urban për ndikimin e politikave në nivel lokal” ka për qëllim zhvillimin dhe pilotimin e një platforme alternative për monitorimin dhe avokimin e ndikimit të politikave në qytete.  Projekti 3 vjeçar i financuar nga BE, i cili pilotohet në qytetet Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Shkodër, zbatohet nga Co-PLAN,

Read More

ENV.net faktorizimi i portofolit mjedisor për BB dhe Turqinë në Agjendën e Politikave të BE-së

ENV.net faktorizimi i portofolit mjedisor për BB dhe Turqinë në Agjendën e Politikave të BE-së

“ENV.net faktorizimi i portofolit mjedisor për BB dhe Turqinë në Agjendën e Politikave të BE-së” është një projekt rajonal, duke mbledhur së bashku shtatë organizata partnere nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia dhe dy partnerë të bazuar në vendet anëtare të BE-së: 1. Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit (Shqipëri) – partneri kryesor 2. Ambasadorët e Mjedisit për Zhvillimin e Qëndrueshëm (Serbi) – partner 3. Green Home (Mali i Zi) –

Read More

Programi i Shkëmbimeve Profesionale

Programi i Shkëmbimeve Profesionale

Co-PLAN koordinon Programin e Shkëmbimeve Profesionale për Shqipërinë, i financuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Zyra për Çështje Arsimore dhe Kulturore dhe zbatuar nga Komisioni i Veprimit të Komunitetit WSOS, Inc – Konsorciumi i Madh i Liqeneve për Trajnim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (GLC). Ky program është një bashkëpunim dypalësh ku përfshihen 38 profesionistë nga 5 vende Europiane (Shqipëri, Bullgari, Hungari, Rumani, dhe Sllovaki), dhe 19 mentorë nga Shtetet e Bashkuara,

Read More

Europianizimi përtej Procesit

Europianizimi përtej Procesit

Co-PLAN në 2017 ndërmori një nismë e mbështetur dhe nga OSIFE nëpërmjet programit të saj “Europianisation Beyond Process” për të zgjeruar vizionin e tij drejt procesit të Europianizimit të Shqipërisë me fokus në politikat e qeverisjes territorial në nivele të ndryshme dhe duke faktorizuar politikat dhe debatin Europian. Kjo nismë e bashkëfinancuar nga Co-PLAN ka për qëllim ndërtimin e infrastrukturës njerëzore dhe forcimin e aktorëve në vendet Ballkanit Perëndimor për

Read More

Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore në Shqipëri (PLGP)

Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore në Shqipëri (PLGP)

Periudha e zbatimit: 2012 – 2017, 2017-më tej Donator: USAID Fondi: 984,599 USD; x Zbatuar në: Shqipëri Zbatuar nga: Tetratech ARD & Co-PLAN Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore në Shqipëri (PLGP) punon si në nivelin qendror të politikave ashtu edhe në nivelin vendor për të bërë të mundur pranimin e parimeve të qeverisjes së decentralizuar dhe për të përhapur dhe institucionalizuar metodat dhe teknikat praktike dhe efektive

Read More

Programi i Zhvillimit Rajonal RDP III

Programi i Zhvillimit Rajonal RDP III

Periudha e zbatimit: 2017 – 2018 Donator: Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Agjencia Austriake për Zhvillim Agjenci Implementuese: ECORYS Hollandë, në partneritet me Co-PLAN Partnerë homologë të projektit: Ministria e Zhvillimit Urban dhe Agjencitë e Zhvillimit Rajonal Përfitues: Qeveria Shqiptare dhe qytetarët shqiptarë Programi i Zhvillimit Rajonal III është një përpjekje e vazhdueshme e përbashkët për të mbështetur reformën e zhvillimit rajonal në Shqipëri, e bashkë-financuar nga Agjencia Zviceriane

Read More

Local Democracy Promotion Project – Lëviz Albania

Local Democracy Promotion Project – Lëviz Albania

Periudha e Zbatimit: 2014 – 2019 Donatori: Ambasada Zvicerane në Tiranë Fondi: 6,600,000 CHF Zbatuar në: Shqipëri Zbatuar nga: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Co-PLAN, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim Projekti “Promovimi i Demokracisë Vendore – Lëviz Albania” ka nisur në 2014, duke mundësuar bashkëpunimin mes Co-PLAN, Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, dhe Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, si partnerë zbatues. Projekti është mbështetur nga Agjencia

Read More

Platforma e të dhënave financiare Vendore- Në Kuadër të Lëviz Albania

Platforma e të dhënave financiare Vendore- Në Kuadër të Lëviz Albania

“Qeverisja e hapur është qeverisje e përgjegjshme” Periudha e zbatimit: 2016-2019 Donator: Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, në kuadër të Lëviz Albania Fondi: 147,160 CHF Zbatohet në: Shqipëri Implementuar nga: Co-PLAN Co-PLAN në bashkëpunim me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), Ministrinë e Financave dhe Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore, kanë nisur një platformë digjitale (www.financatvendore.al) që përmban të dhëna financiare në njësitë administrative vendore, në

Read More