Programi i Zhvillimit për Zonën Pilot në Elbasan

Programi i Zhvillimit për Zonën Pilot në Elbasan

“Programi i Zhvillimit të Zonës Pilot ‘Lagjja 5 Maji’, Qyteti Elbasan” është një nga produktet e projektit dy vjeçar “Hapa drejt një Shoqërie gjithëpërfshirëse në Elbasan, integrimi i grupeve të prekura në zhvillimin urban”, financuar nga Cordaid Holandë dhe menaxhuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit. Ky projekt, në mënyrë të drejtpërdrejtë, synoi realizimin e aktiviteteve të cilat ndikuan pozitivisht për integrimin e komunitetit Rom të zonës pilot në

Read More

Qyteti i Ndërtuar nga Njerëzit (Vëllimi 2)

Qyteti i Ndërtuar nga Njerëzit (Vëllimi 2)

Të nxitur nga suksesi i revistës së parë “Qyteti i Ndërtuar nga Njerëzit”, vendosëm të krijojmë traditën e botimit periodik të kësaj reviste, që do të merret me nevojat e zhvillimit urban dhe zgjidhjen e përshtatshme për realitetin shqiptar. Besojmë se kjo revistë do të bëhet një udhëzues i mirë për hartuesit e politikave urbane, vendimmarrësit, profesionistët, OJQ-të dhe banorët e interesuar. Besojmë gjithashtu që kjo revistë do të ndihmojë

Read More

Qyteti i Ndërtuar nga Njerëzit (Vëllimi 1)

Qyteti i Ndërtuar nga Njerëzit (Vëllimi 1)

Besojmë se kjo revistë do të bëhet një udhëzues i mirë për hartuesit e politikave urbane, vendimmarrësit, profesionistët, OJQ-të dhe banorët e interesuar. Besojmë gjithashtu që kjo revistë do të ndihmojë publikun e gjerë, përfshi studentët dhe autoritetet e pushtetit lokal. Artikuj të ndryshëm trajtojnë nevojat e zhvillimit urban nga një pikëpamje bashkëkohore dhe ne shpresojmë se vërejtjet e shprehura këtu do të ndihmojnë lexuesin të zgjerojë horizontin mbi kompleksitetin

Read More