New Practices for Land Management in Albania

By admini|17/06/2014|Activities|0 comments

In frame of ‘Fostering partnerships for equitable cities – Capacity building for participatory spatial planning’ project, implemented jointly by Co-PLAN, Institute for Habitat Development, and IHS – Institute for Housing and Urban Development Studies, Rotterdam, a new publication was launched, entitled ‘New Practices for Land Management in Albania’. Similarly to the project, which was funded by the Dutch Government under the MATRA program, the book aims to contribute to capacity building of public institutions and professionals alike, for a better governance. This publication, builds upon and furthers Co-PLAN’s continuous efforts for the implementation of the law ‘On Territorial Planning’. amended recently.

Co-PLAN at ACT NOW

By admini|17/06/2014|Activities|0 comments

Tirana, June 2012 – Co-PLAN joined in the US Embassy [in Tirana] Call to encourage the citizens to come together and speak up. ‘Bëj të dëgjohet zëri yt’ marks the first step of this new initiative undertaken by the US Ambassador in Tirana, Mr. Alexander A. Arvizu, entitled ‘ACT NOW – Albanian Citizens Together Now’. At first, Ambassador Arvizu introduced his initiative to representatives of civil society, notable personalities in the country and media representatives in a meeting held at the National Theatre. He stressed the importance of the citizen knowing his rights and responsibilities, as well as becoming a proactive part of city-making and decision-making.

Organizational Boards

By admini|12/06/2014|Rreth Nesh|0 comments

Co-PLAN Board of Directors is a decision-making body consisting of three members, namely Dr Sokol Çelo, Dr Besnik Aliaj and Sotir Dhamo. The board is headed by Dr Çelo, and takes decisions concerning overall organisational policies and strategies. Dr Sokol Çelo [Head] – Has been acting as the Chairman of the Board of Directors since 2002. Currently working as Assistant Professor of Management and International Business at Suffolk University, Boston

Read More

Co-PLAN Staff

By admini|12/06/2014|Rreth Nesh|0 comments

Në Co-PLAN, njerëzit e pëlqejnë një sfidë të mirë, ata janë ndër ekspertët më të mirë në fushat që përfaqësojnë dhe shtojnë eksperiencë dhe profesionalizëm të vlefshëm Co-PLAN. Ekspertët tanë janë të rinj, energjikë dhe vijnë nga prejardhje të ndryshme, që përfaqësojnë më së miri filozofinë e punës së Co-PLAN. Stafi i Co-PLAN është i kualifikuar në disa fusha tematike: menaxhimi urban dhe rajonal, menaxhimi i financave komunale, menaxhimi i

Read More

About Co-PLAN

By admini|12/06/2014|Rreth Nesh|0 comments

Co-PLAN is a non-profit organization that has contributed to sustainable development by enabling good urban and regional governance, tackling key environmental issues, developing civil society, impacting policies, and promoting community participation knowledge-making since 1995. At the core of Co-PLAN’s activity is the work with people and institutions, to foster tangible social transformation and positive change on the ground by inducing change-driving knowledge in our society for smart management of our

Read More

Njihuni me Stafin

By admini|09/06/2014|Rreth Nesh|0 comments

Dritan Shutina është Drejtori Ekzekutiv i Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, që nga viti 2005, të cilin ai e bashkë-themeloi në vitin 1995. Ai është gjithashtu një nga themeluesit e Universitetit POLIS, Shkolla Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit Urban, ku ai kryeson njësinë për kërkim dhe zhvillim – POLIS IKZH. Aktualisht në proces të përfundimit të doktoraturës në fushën e __________. Fushat e tij kryesore të ekspertizës

Read More

Dialogue among the SEE Cities

By admini|17/06/2014|Activities|0 comments

Tirana, June 2012 – 90 participants from eight different South-East Eauropean (SEE) states were brought together to a workshop on Urban Planning and Land Managementwith a focus on modernizing legal and regulatory framework for spatial and land use planning in SEE. The workshop was organized by the World Bank Institute, as part of the City-to-City  (C2C) Dialogues, which is an incentive under the WB-Austria Urban Partnership Program (UPP) launched  in December 2011. The overarching objective of the C2C is to facilitate a dialogue and peer-learning among city practitioners.

Historiku i Co-PLAN

By admini|09/05/2014|Rreth Nesh|0 comments

Në fillim të viteve ’90, disa ekspertë të rinj shqiptarë, me ndihmën e organizatave të specializuara holandeze, pilotuan me sukses përvojat e para të planifikimit urban realist në Shqipëri në disa zona në nevojë në Tiranë. Kjo fazë shënoi dhe lindjen e Institutit për zhvillimin e Habitatit, Co-PLAN. Pavarësisht rezistëncës dhe trysnisë së kohës, Co-PLAN i replikoi këto modele me sukses dhe në vitet pasuese, në nivel dhe më të

Read More

Transparenca në Co-PLAN

By admini|25/06/2009|Rreth Nesh|0 comments

Transparenca dhe përgjegjshmëria lidhen ngushtë me arritjet dhe forcimin e Co-PLAN. Transparenca financiare e organizatës bazohet në një manaxhim sistemi finaciar të fuqishëm. Co-PLAN auditohet çdo vit nga një kompani auditimi ndërkombëtare, dhe raportet e auditimit i janë të disponueshme për të gjitha palët e interesuara sipas kërkesës. Publikimi i Raportit Vjetor të organizatës bën të mundur dokumentimin dhe ndarjen e informacionit me të gjithë partnerët dhe bashkëpunëtorët tanë. Për

Read More

Stafi i Co-PLAN

By admini|23/06/2009|Rreth Nesh|0 comments

Në Co-PLAN, njerëzve u pëlqen sfida; ata janë ndër ekspertët më të mirë të fushave që përfaqësojnë, dhe i shtojnë eksperiencë të çmuar dhe profesionalizëm Co-PLAN-it. Ekspertët tanë janë të rinj, energjikë, dhe vijnë nga fusha të ndryshme, gjë që përfaqson më së miri filozofinë e punës në Co-PLAN. Stafi i Co-PLAN është i kualifikuar në disa fusha tematike: manaxhim urban dhe rajonal, manaxhim i financave bashkiake, manaxhim mjedisor urban,

Read More