Planifikimi dhe nxitja e investimeve për kohezion social dhe zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në Gramsh

Planifikimi dhe nxitja e investimeve për kohezion social dhe zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në Gramsh

Periudha e zbatimit: Qershor 2016 – Qershor 2018 Donator: Programi Italo-Shqiptar i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim (IADSA) Fondi: 65.773.428 lekë Zbatuar në: Bashkinë Gramsh Implementuar nga: Co-PLAN dhe Bashkia Gramsh Përgjatë vitit 2016 e në vazhdim, Co-PLAN në bashkëpunim me Bashkinë e Gramshit punoi për zbatimin e projektit të mbështetur nga IADSA, mbi kohezionin social dhe zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në Bashkinë e Gramshit. Pas miratimit dhe zbatimit

Read More

Shkëndija Advokimi

Shkëndija Advokimi

KINDLE Advocacy është projekt i zbatuar nga Co-PLAN me mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Tiranë. Projekti adreson nevojën e OSHC-ve dhe aktivistëve të rinj për të artikuluar përgjigje të bazuara në fakte, duke ndikuar në politik-bërje për çështje të nxehta të qytet-formimit, demokracisë dhe mjedisit. Projekti synon të forcojë kapacitetet e brendshme të OSHC-ve lokale dhe aktivistëve të rinj, për të monitoruar, analizuar dhe për të ndërmarrë masa konkrete, nëpërmjet

Read More

Platforma ENV.NET në Ballkanin Perëndimor

Platforma ENV.NET në Ballkanin Perëndimor

Periudha e Zbatimit: Dhjetor 2014 -Dhjetor 2016 Donator: EU Fondi: 644,766.00 EUR Zbatuar në: Ballkanin Perëndimor dhe Turqi Zbatuar nga: Punto.sud (IT), ATRC (KS) – Partner, Co-PLAN (AL) – Partner, EASD (SRB) – Partner, EEB(BE) – partner mbështetës, TEMA (TR) – Partner, BALKAN për Urat 4x4x4 (MK) – partner Co-PLAN ka vazhduar me implementimin e fazës së dytë të “zhvillimit të platformës ENV.net në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi: duke i

Read More

Consultancy work in the framework of RisiAlbania

Consultancy work in the framework of RisiAlbania

RisiAlbania has given an assignment to a team of Co-PLAN and Polis University to make a comparative regional analysis of the Albanian tourism sector, based on selected criteria of relevance, growth potential, gender and social equity and feasibility of intervention. To this end, the team has carried out desk research and has interviewed a number of stakeholders. Based on the statistical findings and analysis, answers from respondents and the response

Read More

Monitorimi i zbatimit të Buxheteve Vendore në Bashkitë e Fierit dhe Shkodrës

Monitorimi i zbatimit të Buxheteve Vendore në Bashkitë e Fierit dhe Shkodrës

Periudha e zbatimit: 2013 – 2014 Donatori: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (SOROS) Fondi: 23,960 USD Zbatuar në: Qytetet e Fierit dhe Shkodrës, Shqipëri Zbatuar nga: Co-PLAN Projekti “Monitorimi i zbatimit të buxheteve vendore në bashkitë e Fierit dhe Shkodrës”, u fokusua në transparencën dhe llogaridhënien e financave në nivel lokal. Projekti, i cili është në përputhje të plotë me parimet e qeverisjes së mirë dhe llogaridhënies, kërkoi të

Read More

Komponenti i financave publike: Ekzekutimi dhe vlerësimi i buxhetit (dldp II – komponenti MF)

Komponenti i financave publike: Ekzekutimi dhe vlerësimi i buxhetit (dldp II – komponenti MF)

Ky projekt ka si synim të ngrejë kapacitetet e Njësive të Qeverisjes Vendore (NJQV) në menaxhim të financave publike, bazuar në praktika të mira vendore e kombëtare, si dhe në standarde ndërkombëtare. Gjithashtu, kjo paketë njohurish synon të orientojë NJQV-të për të përshtatur përdorimin praktik të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, duke mbështetur njësi vendore më efiçente dhe efektive, sigurim shërbimesh publike më të orientuar ndaj përdoruesve, dhe qytetarë më

Read More

Projekti i Partneritetit Urban (UPP II)

Projekti i Partneritetit Urban (UPP II)

Qëndrueshmëria Sociale dhe Angazhimi Qytetar Periudha e zbatimit: 2015-2016 Donator: Banka Botërore Fondi: 199.995 (USD) Zbatohet në: Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Serbi, Bosnje Hercegovinë, Kroaci, Mali i Zi Zbatuar nga: Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe I2UD, Instituti për Zhvillim Ndërkombëtar Urban Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në bashkëpunim me Institutin për Zhvillim Ndërkombëtar Urban (I2UD), janë duke zbatuar projektin e qëndrueshmërisë sociale dhe Angazhimit Qytetar (SSCE), nën Programin

Read More

Programi i Partneritetit Urban (UPP II)

Programi i Partneritetit Urban (UPP II)

Vetëvlerësimi Financiar Bashkiak (MFSA) dhe Auditimi Urban (UA) Periudha e zbatimit: 2016-2017 Donator: Banka Botërore Fondi: $ 24,800 Zbatuar në: Elbasan, Berat, Lushnjë, Fier, Kuçovë, Vlorë, Himarë, Sarandë, Gjirokastër, Përmet Implementuar nga: Co-PLAN Programi i Partneritetit Urban është një iniciativë unike e Qeverisë Austriake dhe Bankës Botërore me qëllim forcimin e kapaciteteve të qeverisjes vendore dhe rritjes së bashkëpunimit mes bashkive të shtatë vendeve të Europës Juglindore, si Shqipëria, Maqedonia,

Read More

TraSaCu – Kultura e Sigurisë Rrugore dhe Qasja ndaj sistemeve të sigurisë

TraSaCu – Kultura e Sigurisë Rrugore dhe Qasja ndaj sistemeve të sigurisë

Drejt Hulumtimit të Ndryshimeve Kulturore dhe Agjendës Inovative për Sigurinë Rrugore Periudha e Zbatimit: Janar 2015 – Dhjetor 2017 Donator: Programi i BE Horizon2020, Granti Marie Sklodowska-Curie Fondi: 24,400 EUR Zbatuar në: Vienë (Austri), Athinë (Greqi), Tallinn (Estoni), Tiranë, Ankara (Turqi), Helsinki (Finlandë), Prishtinë (Kosovë), Hagë (Hollandë), Blacksburg (Virxhinia, SHBA), Bozeman (Montana, SHBA) Zbatuar nga: KFV – Bordi i Sigurisë Rrugore Austri, Instituti i Sigurisë Rrugore “Panos Mylonas” (Greqi), Universiteti

Read More

Tempus – DAPEEWB

Tempus – DAPEEWB

Periudha e zbatimit: 2013 – 2016 Donatori: Bashkimi Evropian (TEMPUS) Fondi: 825, 101 Euro Zbatuar ne: Shqiperi, Kosove dhe Mal te Zi Zbatuar nga: 11 partnerë Projekti “Zhvillimi dhe Përshtatja e Programeve Profesionale mbi Efiҫiencën Energjitike në Ballkanin Perëndimor”synon të përgatisë teknikë profesionistë në fushën e efiçiencës së energjisë. Teknikët e kualifikuar do të jenë gati për të punuar në profesionin e zgjedhur, si dhe të ndihmojnë kërkuesit shkencorë me

Read More