Praktika të Reja për Zhvillimin dhe Manaxhimin e Tokës në Shqipëri

 • Tuesday July 9th, 2013
 • Past
 • 0
 • 2313

Në kuadër të projektit “Promovimi i Partneriteteve për Qytetet e Përbashkëta”, një iniciativë e Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, Tiranë dhe IHS, Istitutit për Strehim dhe Studime të Zhvillimit Urban, Rotterdam, më 19 Prill 2013 u publikua libri me titullin “Praktika të reja për zhvillimin dhe manaxhimin e tokës në Shqipëri”. Projekti në fjalë është mbështetur nga Qeveria Holandeze përmes programit MATRA. Ashtu si dhe projekti, libri synon në thelb ngritjen e kapaciteteve të institucioneve publike si dhe profesionistëve të fushës për një qeverisje më të mirë.

Platformë për Politika në Qeverisje Territoriale – Video

 • Thursday July 4th, 2013
 • Tjeter
 • 0
 • 1941

Si përfaqësues të shoqërisë civile prej vitit 1995, specialistë në fushën e zhvillimeve urbane dhe si qytetarë shqiptarë, e ndjejmë si detyrim civil e profesional që në këtë periudhë zgjedhore, të propozojmë një platformë politikash/programesh për një qeverisje më të mirë territoriale, bazuar në eksperiencën tonë me institucionet e qeverisjes dhe komunitetin, dhe mbështetur në një analizë të thelluar të realitetit shqiptar, punë kërkimore të vazhduar, dhe shembuj të mirë

Read More

Platformë për Politika në Qeverisje Territoriale

Në këto 22 vite, si shoqëri kemi ndërmarrë zgjidhje dinamike për zhvillimin social dhe ekonomik të vendit tonë, por në të njëjtën kohë kemi krijuar kosto të mëdha që do të mbarten nga brezat. Nëse deri më tani këto kosto kanë qenë “të paevitueshme nga nevoja”, në këtë moment rrezikojmë që praktikat e informalitetit ligjor, institucional dhe zhvillimor, t`i kthejmë në një mendësi dhe kulturë qytetare. Nevoja për të kontribuar

Read More

Festivali i Filmit Mjedisor 2013

 • Monday May 27th, 2013
 • Past
 • 0
 • 2283

E ardhmja e mjedisit ku jetojmë, lidhet ngushtë me të ardhmen tonë. Në kushte të një zhvillimi të shpejtë urban kur ndikimet në mjedis po bëhen gjithnjë e më të dukshme, ruajtja e mjedisit është bërë në një domosdoshmëri. Për ta shndërruar këtë në një sjellje e më gjerë në një kulturë, u organizua dhe u mbajt Edicioni i 1-rë i Filmit Mjedisor në Shqipëri, në 22-25 maj, 2013. Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave në Shqipërie mbështetur nga Delegacioni Evropian me GIZ, zgjodhi filmin, workshopet dhe një panair për të transmetuar mesazhin tek audienca e kryeqytetit si dhe në qytetet e Vlorës, Pogradecit, etj.

Ceremoni Përmbyllëse e Projektit MATRA

 • Monday April 22nd, 2013
 • Past
 • 0
 • 2411

U festua mbyllja me sukses e projektit ‘Promovimi i partneriteteve për qytete të mundësive të përbashkëta’ së bashku me miq dhe Shkëlqesinë e Tij Martin dela Beij, Ambasadori Hollandez në Tiranë. Gjatë 3 viteve të fundit, projekti i financuar nga Qeveria Hollandeze (MATRA) synoi të promovojë planifikim me pjesëmarrje në nivel lagje, dhe në ngritjen e kapaciteteve në zhvillimin hapësinor në Shqipëri.  Co-PLAN ka punuar në bashkëpunim të ngushtë me Institutin për Strehim dhe Zhvillim Urban të Roterdamit (IHS) në Hollandë, si dhe Universitetin POLIS, duke pilotuar projektin në bashkitë e Durrësit, Shkodrës dhe Fierit.

DILEMA URBANE

Dilema Urbane – programi i ri televiziv dedikuar tërësisht qytetit dhe sfidave urbane me të cilat ndeshemi në jetën e përditshme. Ky program, i cili u transmetua në televizionin Albanian Screen gjatë muajve Mars-Prill 2013, ofroi mënyra të reja për të parë ndryshimet në qytetet dhe alternativa për t’i zgjidhur  ato, duke e shndërruar kështu qytetin në një vend mundësish. Për pesë të mërkura rresht probleme të hapësirës urbane u

Read More

Road Safety Conference

An Albanian-Austrian Conference launching a national program of Traffic Safety is being held at Polis University, March 6-7, 2013. Road Safety has become a growing concern for the Albanian society! Several (non-) governmental institutions (including POLIS University and ASA Austrian Society in Albania) have joined the initiative hoping for tangible results. The President of Albania HE Bujar Nishani honored the event by addressing a message for the broad public and

Read More

Co-PLAN GAZETTE 4

Kemi kënaqesine t`ju prezantojmë numrin e katërt të “Co-PLAN Gazette”, e cila mbulon zhvillimet më të fundit të gjashtëmujorit të dytë të vitit 2012, në zhvillim urban e rajonal, financa publike, ndikim në politikëbërje, si dhe aktivitete të tjera me rëndësi në nivel qeverisje vendore e qendrore. Ju mund të shkarkoni një numër të Co-PLAN GAZETTE në gjuhën Shqipe ose Angleze duke klikuar në një nga dy links më poshtë:

Read More

Kampioni i ACT NOW

Ambasada Amerikane në Tiranë ka përzgjedhur CO-PLAN në bashkëpunim me Universitetin POLIS, dhe Komunën Kashar si “Kampion i ACT NOW!” për muajin Janar 2013, si një iniciativë e pare në kuadër të lëvizjes “ACT NOW”. Ky çmim vlerëson të parën strukturë të ndërtuar më shishe plastike në Shqipëri, nga Co-PLAN në bashkëpunim me Universitetin POLIS dhe Komunën Kashar gjatë Javëve të Arkitekturës në Tiranë, Shtator-Tetor 2012. Stacioni i Autobuzit me

Read More