Workshop i Shkëmbimit Rajonal mbi Praktikat më të Mira të Qeverisjes Gjithëpërfshirëse

Workshop i Shkëmbimit Rajonal mbi Praktikat më të Mira të Qeverisjes Gjithëpërfshirëse u zhvillua nga datat 2 deri 5 Tetor 2006 në Durrës, Shqipëri, shoqëruar me një visit studimore në Bashkitë Fier dhe Elbasan. Eventi u organizua nga Co-PLAN, Instituti per Zhvillimin e Habitatit, dhe u financua nga OSFA- Fondacioni Soros në Shqipëri.

Çmimi Lidershipi Shqiptar 2006

Në 13 Dhjetor 2006, në Hotel Sheraton u organizua ceremonia e Çmimit të Lidershipit Shqiptar 2006 e cila iu dha personaliteteve të mirënjohura.