From Space in Transition to Space of Transit – Risks and Opportunities of European and Chinese Investments in the Western Balkan Region

From Space in Transition to Space of Transit – Risks and Opportunities of European and Chinese Investments in the Western Balkan Region

Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, I, 2019, 16-26 Giancarlo Cotella, Erblin Berisha Summary The Western Balkan Region (WBR) is currently undergoing a complex process of integration into the European Union (EU) that is supported by a number of programmes and actions. In the last decade, however, a new and cumbersome set of actors entered the game. The launch of China’s Belt and Road Initiative (BRI) has

Read More

Cooperate on Territorial Governance to Address Major Development Challenges in Europe

Cooperate on Territorial Governance to Address Major Development Challenges in Europe

Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, I, 2019, 08-15 Journal Kai Böhme Summary In Europe (not just the EU), societal and territorial fragmentation, along with spatial inequalities are a growing challenge to the development of our places and societies. They are further fuelled by exogenous and endogenous development trends that affect future spatial developments. This article provides a quick glance at major development trends shaping Europe’s future

Read More

Contact

Co-PLAN welcomes any questions, comments or requests for information to the following address: Co-PLAN, Institute for Habitat Development Rr. Bylis 12, Autostrada Tiranė-Durrės, Km 5, Kashar Kodi Postar 1051, Kutia Postare 2995, Tirana, Albania. Tel: +355 4 240 74 23 Fax:+355 4 240 74 25 Mob:+355 (0)694050545 E-mail: co-plan@co-plan.org

Thirrje për Aplikim në Skemën e Granteve

Në kuadër të projektit “Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona: Platforma Alternative dhe Gjithpërfshirëse për Monitorimin e Cilësisë së Ajrit, Ndotjes nga Zhurmat dhe Gjelbërimit Urban për të ndikuar në Politika në Nivel Lokal”, ndajmë thirrjen për aplikim në skemën e granteve me të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile të interesuara. Afati i dorëzimit të aplikimit është 30 tetor 2018, ora 11:00. Kontakt: rodion_gjoka@co-plan.org Dokumentet e thirrjes i gjeni këtu.