Ballkani Perëndimor në Axhendën Territoriale pas 2020 – një mundësi për të mos u humbur

Rishikimi i Axhendës Territoriale është diskutuar në nivel evropian duke theksuar nevojën për një dimension më të fortë territorial në hartimin e politikave dhe fuqizimin e lojtarëve lokalë dhe rajonalë për t’u angazhuar në proceset e bashkëpunimit dhe vizionimit. Në të njëjtën kohë, në Ballkanin Perëndimor, ekziston një diskutim nga poshtë-lart lidhur me nevojën për të forcuar qeverisjen territoriale dhe për të fuqizuar aktorët e shoqërisë civile në nivel lokal dhe rajonal, për të përmirësuar cilësinë e vendimmarrjes publike dhe për t’u përgatitur për integrimin evropian. Ky dokument nga Co-PLAN dhe Spatial Foresight sjell këto dy debate paralele së bashku dhe thekson se përfshirja e Ballkanit Perëndimor në Axhendën Territoriale pas 2020 është një mundësi për të mos u humbur. Ju mund të shkarkoni dokumentin e plotë këtu: Spatial_Foresight_Co-PLAN_Brief

Share this Post