Transparenca

Transparenca dhe përgjegjshmëria lidhen ngushtë me arritjet dhe forcimin e Co-PLAN. Transparenca financiare e organizatës bazohet në një manaxhim sistemi finaciar të fuqishëm. Co-PLAN auditohet çdo vit nga një kompani auditimi ndërkombëtare, dhe raportet e auditimit i janë të disponueshme për të gjitha palët e interesuara sipas kërkesës. Publikimi i Raportit Vjetor të organizatës bën të mundur dokumentimin dhe ndarjen e informacionit me të gjithë partnerët dhe bashkëpunëtorët tanë. Për më shumë informacion mbi Transparencën e Co-PLAN për periudhën 1998-2014, lutemi te shfletoni materialet e mëposhtme:

1997 –  199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013 2014 – 2015 –  2016201720182019

Share this Page