Ballkani Perëndimor në Axhendën Territoriale pas 2020 – një mundësi për të mos u humbur

Ballkani Perëndimor në Axhendën Territoriale pas 2020 – një mundësi për të mos u humbur

Rishikimi i Axhendës Territoriale është diskutuar në nivel evropian duke theksuar nevojën për një dimension më të fortë territorial në hartimin e politikave dhe fuqizimin e lojtarëve lokalë dhe rajonalë për t’u angazhuar në proceset e bashkëpunimit dhe vizionimit. Në të njëjtën kohë, në Ballkanin Perëndimor, ekziston një diskutim nga poshtë-lart lidhur me nevojën për të forcuar qeverisjen territoriale dhe për të fuqizuar aktorët e shoqërisë civile në nivel lokal

Read More

Seminar – Rrjeti i Ballkanit Perëndimor për Qeverisjen Territoriale

Më 17-18 maj 2018, u zhvillua në Tiranë seminari i parë i cili synonte ndërtimin e Rrjetit të Ballkanit Perëndimor për Qeverisjen Territoriale. Organizatat e shoqërisë civile nga rajoni (Kosova, Maqedonia, Serbia, Mali i Zi) dhe ekspertë dhe hulumtues nga vende të ndryshme të BE-së (Italia, Luksemburgu, Hungaria, Sllovenia, Sllovakia, Holanda) shprehën interesin e tyre për t’u përfshirë në këtë iniciativë me synimin për të nxitur ndryshimet që zhvillojnë dhe mbështesin

Read More