Reagimi i Qeverive Vendore ndaj Emergjencës së Covid-19 në Shqipëri: Janar 2020 – Prill 2020

Reagimi i Qeverive Vendore ndaj Emergjencës së Covid-19 në Shqipëri: Janar 2020 – Prill 2020

Në vijim të studimeve tematike ndarë gjatë kësaj periudhe pasigurish lidhur me COVID-19, Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit në bashkëpunim Shoqatën e Autonomisë Vendore, kanë kënaqësinë të ndajnë studimin “Reagimi i Qeverive Vendore ndaj Emergjencës së Covid-19 në Shqipëri: Janar 2020 – Prill 2020”. Ky studim, ndërton mbi një pyetësor drejtuar të gjitha bashkive në vend gjatë muajit prill, për të mbledhur informacion mbi rolin aktual dhe të ardhshëm

Read More

Status Raporti i Financave Publike Vendore 2019

Status Raporti i Financave Publike Vendore 2019

Monitorimi i vazhdueshëm i zhvillimeve në financat publike vendore është një hap i rëndësishëm në vlerësimin e kapacitetit financiar të tyre në funksion të ushtrimit të funksioneve dhe kompetencave të përcaktuara në Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjithashtu, një kuptim më i mirë i raportit kompetenca – burime financiare të disponueshme informon hartimin e politikave efektive dhe eficiente në qeverisjen vendore, lehtëson dialogun ndërmjet niveleve të qeverisjes, informon mbi

Read More

Tourism in Transition: The post COVID-19 Aftermath in the Western Balkans

Tourism in Transition: The post COVID-19 Aftermath in the Western Balkans

Amidst the numerous effects of COVID 19, the impact on some of the economic sectors, such as tourism has been overwhelming. This has raised questions on the future of this sector, and highlighted the need for a more resilient approach to planning and development. Through our second paper of the Co-PLAN Resilience Series, ’Tourism in Transition, the post COVID-19 Aftermath in the Western Balkans’ we try to make a case for

Read More

Mundësimi i Aftësisë Ripërtëritëse së Qeverive Vendore në Shqipëri: Sfidat Ligjore dhe Institucionale

Mundësimi i Aftësisë Ripërtëritëse së Qeverive Vendore në Shqipëri: Sfidat Ligjore dhe Institucionale

Në këto kohë pasigurish në rritje në mbarë botën, Shqipëria nuk bën përjashtim dhe ne rikujtohemi për pasigurinë gjithnjë e më të pranishme nga rreziqet natyrore dhe katastrofat. Tërmeti i vitit të shkuar, 2019 dhe situata aktuale e pandemisë COVID-19, janë vetëm dy nga krizat me të cilat Shqipëria është përballur përgjatë viteve, dhe ato ngrenë pyetje të rëndësishme në qasjen tonë për të zhvilluar aftësitë tona ripërtëritëse, si një

Read More

Resilience, Uncertainty, and Adaptive Planning

Resilience, Uncertainty, and Adaptive Planning

Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, I, 2019, 120-128 Simin Davoudi Summary In October 2018, the world received another stark warning from the Inter-Governmental Panel on Climate Change whose latest report stated that we only have 12 years to keep the increase in the global mean temperature to 1.5°C relative to pre-industrial levels; that every fraction of additional warming would worsen the impact of climate change on

Read More

Decarbonisation of the Public Transport Sector in Tirana

Decarbonisation of the Public Transport Sector in Tirana

Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, I, 2019, 107-119 Rodion Gjoka, Gerti Delli Summary The transport sector is one of the main contributors of air pollution, accounting for 25% of gas emissions in the European Union (EU). In Tirana, Albania, the transport sector plays a big role in pollution concentrations, affecting public health. Compared to other countries, the heavy industry and energy sectors in Albania are barely

Read More

Measuring the Performance of SMEs for Evidence – Informed Economic Development Policies in Albania

Measuring the Performance of SMEs for Evidence – Informed Economic Development Policies in Albania

Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, I, 2019, 98-106 Godiva Rëmbeci Summary Without any doubt, Small to Medium Enterprises (SMEs) represent a driving force in economic development today. SMEs by the numbers dominate the world business stage, although their contribution varies among countries. In Albania, SMEs represents about 98% of total companies with a significant contribution of about 70% to the national Gross Domestic Product (GDP). The

Read More

Consolidation of Agricultural Land, A Case from Albania

Consolidation of Agricultural Land, A Case from Albania

Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, I, 2019, 86-97 Sherif Lushaj, Luiza Strati, Vezir Muharremaj Summary Since 1990, after privatization of farmland, fragmentation – division of land in small farmable parcels dispersed on non-contiguous areas – continues to be one of the major factors that hamper sustainable development of agriculture in Albania. The ‘Consolidation of Agricultural Land as an Instrument for Sustainable Development of Agriculture’ Project was

Read More

Tourism Governance in Albania: An Assessment of the Policy Framework for the Tourism Sector in Albania

Tourism Governance in Albania: An Assessment of the Policy Framework for the Tourism Sector in Albania

Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, I, 2019, 69-85 Aida Ciro Summary For several years, tourism in Albania was driven primarily by enthusiasm; (a) the enthusiasm of foreigners witnessing a piece of communist memorabilia amidst a beautiful, intact history and natural landscape; (b) the enthusiasm of locals, able to finally perceive the dimensions and values of their own country as free citizens; and (c) the daring enthusiasm

Read More

Decentralisation and Local Economic Development in Albania

Decentralisation and Local Economic Development in Albania

Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, I, 2019, 53-68 Merita Toska, Anila Bejko (Gjika) Summary Local governance in Albania has been the subject of several reforms over the last few years. The consolidation of local self-government units into 61 municipalities through the administrative and territorial reform was accompanied by the approval of a new law on local self-government, a new strategy for decentralization, and the devolution of

Read More