Urban and Regional Development

>  Eriselda Çobo Architecture and Urban Planning background, both by education and experience. Very good experience in local government with participatory strategic planning and urban planning. Academic qualifications include postgraduate studies in Real Estate Evaluation and “Management and maintenance of high-rise multi-family residential buildings in countries in transition- TM course” from IHS, Erasmus University, Rotterdam. > Iris Kuqi Iris holds an MBA degree from the University of Bordeaux IV in

Read More

Manaxhimi Urban Mjedisor

> Redion Biba – Ekspert Mjedisi

Ekspert i specializuar dhe me experiencë në manaxhimin e mbetjeve ngurta, efiçencën e energjisë dhe  aspekte të tjera të administrimin mjedisor, monitorimin dhe kontrollin e mjedisit urban, vlerësimin e ndikimit në mjedis, hartimin dhe zbatimin e strategjive lokale mjedisore, kuadrit ligjor e administrativ në nivel lokal.

Co-PLAN Finances

> Ogerta Gjiknuri – Financa Manager Graduated in Finance, Faculty of Economy at Tirana University and holds a Master degree in”Financial Risk and Risk Management”. Her background comes from a successful experience in finance and accounting. Experience in preparation of financial statements, reports, budgeting with strong ability to coordinate and interact with third parties, and run an efficient financial department. > Oreola Caliqi –  Accountant Graduated in the University of

Read More

Co-PLAN Finance

> Ogerta Gjiknuri – Manaxhere Finance

Diplomuar për Financë pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Master në: “Risku Financiar dhe Menaxhim Risku”.

Policy Research and Advocacy Unit

> Aida Ciro – Communication and Research Expert Communication and Research background, both by education and experience. Academic qualifications include Journalism (BA, United Kingdom) and postgraduate studies in International Security and Strategy (MA, United Kingdom), and Logistics and Supply Chain Management (MSc, Sweden). > Ardian Tola – Research Expert Graduated from the American University in Bulgaria with a BA in Business Administration, Political Science and International Relations. Concentration in Marketing.

Read More

Mbështetje Administrative

> Ledia Lika – Administratore Zyre

Vjen me një eksperiencë të konsoliduar në fushën e mbështetjes administrative për OJF; Ledia u diplomua në Gjuhë të huaja në universitetin e Tiranës, specializim në Gjermanisht. Aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizative.