Planifikimi dhe zhvillimi i territorit në Shqipëri – Udhëzues për qytetarët

Udhëzuesi për qytetarët: Planifikimi dhe Zhvillimi i Territorit në Shqipëri, u përgatit nga Co-PLAN si mbështetje ndaj Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, përmes financimit të Bankës Botërore. Udhëzuesi i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit ndihmon qytetarët shqiptarë, për të kuptuar legjislacionin e planifikimit të territorit, për mënyrën se si ata preken, dhe për ta zbatuar korrektësisht atë. Ky dokument përbën një burim informacioni për këdo që interesohet për zhvillim në parcelën e tij, ose që kërkon ta mbrojë parcelën nga zhvillimi. Jep shpjegime për çdo grup interesi dhe ka informacione në një gjuhë të thjeshtë, joteknike. Udhëzuesi vlen të përdoret edhe pas ndryshimit te bazës ligjore si një instrument edukues.

Ju mund të shkarkoni manualin e plotë këtu.

Share this Post