Udhëzues Praktik – Efiçienca Termike

Termoizolimi i ndërtesave – një alternativë për të kursyer energjinë e shpenzuar në familjet tona. Udhëzues praktik për të arritur efiçiencën termike në ndërtesat e banimit. Ky manual u përgatit nga Co-Plan Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në kuadër të zbatimit të projektit “Reduktimi i përdorimit të energjisë dhe i emetimeve të gazit të dioksidit të karbonit CO2 me anë të një pjesëmarrjeje të përbashkët të shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale, për të edukuar banorët dhe për të rritur efiçiencën termike në godinat e banimit”, si një iniciativë e përbashkët e Bashkisë Fier, Co-PLAN Institutit për Zhvillimin e Habitatit dhe Ministrisë të Punëve Publike dhe Transportit, e mbështetur financiarisht nga bashkëfinancimi i Delegacionit të Komunitetit Europian në Tiranë dhe Bashkia Fier.

Ju mund të shkarkoni materialin e plotë këtu.

Share this Post