Nxitja e Aktivizmit Lokal

Nxitja e Aktivizmit Lokal

Nxitja e Aktivizmit Lokal (Titulli original: Supporting Activism Initiatives Locally ), zbatohet nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në kuadër të Programit “Roli mbikqyrës (Watchdog) dhe advokues i shoqërisë civile”, mbështetur nga Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë. SAIL ndërton në projektin ‘Kindle Advocacy’ (2016), dhe ka në fokus  aktivistët e rinj dhe organizatat e shoqërisë civile dhe nevojën/përpjekjet për të ndikuar

Read More

Reagimi i Qeverive Vendore ndaj Emergjencës së Covid-19 në Shqipëri: Janar 2020 – Prill 2020

Reagimi i Qeverive Vendore ndaj Emergjencës së Covid-19 në Shqipëri: Janar 2020 – Prill 2020

Në vijim të studimeve tematike ndarë gjatë kësaj periudhe pasigurish lidhur me COVID-19, Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit në bashkëpunim Shoqatën e Autonomisë Vendore, kanë kënaqësinë të ndajnë studimin “Reagimi i Qeverive Vendore ndaj Emergjencës së Covid-19 në Shqipëri: Janar 2020 – Prill 2020”. Ky studim, ndërton mbi një pyetësor drejtuar të gjitha bashkive në vend gjatë muajit prill, për të mbledhur informacion mbi rolin aktual dhe të ardhshëm

Read More

Status Raporti i Financave Publike Vendore 2019

Status Raporti i Financave Publike Vendore 2019

Monitorimi i vazhdueshëm i zhvillimeve në financat publike vendore është një hap i rëndësishëm në vlerësimin e kapacitetit financiar të tyre në funksion të ushtrimit të funksioneve dhe kompetencave të përcaktuara në Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjithashtu, një kuptim më i mirë i raportit kompetenca – burime financiare të disponueshme informon hartimin e politikave efektive dhe eficiente në qeverisjen vendore, lehtëson dialogun ndërmjet niveleve të qeverisjes, informon mbi

Read More

Tourism in Transition: The post COVID-19 Aftermath in the Western Balkans

Tourism in Transition: The post COVID-19 Aftermath in the Western Balkans

Amidst the numerous effects of COVID 19, the impact on some of the economic sectors, such as tourism has been overwhelming. This has raised questions on the future of this sector, and highlighted the need for a more resilient approach to planning and development. Through our second paper of the Co-PLAN Resilience Series, ’Tourism in Transition, the post COVID-19 Aftermath in the Western Balkans’ we try to make a case for

Read More

Call for Expression of Interest for International Long-term Consultant!

Co-PLAN, Institute for Habitat Development is seeking expressions of interest from qualified experts in Capacity Development on European Union matters. The services are required in the frame of the “Dialogue for inclusive evidence-based policy development in Albania” project, funded by the European Union and jointly implemented by Co-PLAN, Institute for Habitat Development (Tiranë) and the European Policy Center (Brussels). The deadline for the Expressions of Interest is May 30, 2020.

Read More

Mundësimi i Aftësisë Ripërtëritëse së Qeverive Vendore në Shqipëri: Sfidat Ligjore dhe Institucionale

Mundësimi i Aftësisë Ripërtëritëse së Qeverive Vendore në Shqipëri: Sfidat Ligjore dhe Institucionale

Në këto kohë pasigurish në rritje në mbarë botën, Shqipëria nuk bën përjashtim dhe ne rikujtohemi për pasigurinë gjithnjë e më të pranishme nga rreziqet natyrore dhe katastrofat. Tërmeti i vitit të shkuar, 2019 dhe situata aktuale e pandemisë COVID-19, janë vetëm dy nga krizat me të cilat Shqipëria është përballur përgjatë viteve, dhe ato ngrenë pyetje të rëndësishme në qasjen tonë për të zhvilluar aftësitë tona ripërtëritëse, si një

Read More

Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans

Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans

Journal of Western Balkan Network on Territorial Governance (TG-WeB) Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans is a periodical publication with select policy briefs on matters related to territorial governance, sketching the present situation, the Europeanisation process, the policy and the research and development agenda for the near future. The publication targets policy-makers and policy-influencing actors. Cooperate on Territorial Governance to Address Major Development Challenges in Europe Kai

Read More

Qeverisja Territoriale dhe Planifikim Hapësinor

Qeverisja Territoriale dhe Planifikim Hapësinor

Qeverisja dhe Zhvillimi i Territorit përbën një nga njësitë kyçe të Co-PLAN. Prej vitit 1995, Co-PLAN ka punuar me komunitetet dhe institucionet publike për të adresuar çështjet e zhvillimit urban. U themelua si një organizatë, që në fokus të saj kishte çështje të komunitetit dhe që vazhdimisht ka punuar për të krijuar qytete dhe lagje të jetueshme.Co-PLAN u zhvillua gradualisht si një organizatë profesionale e shoqërisë civile e që krijon

Read More