Meet Co-PLAN Staff

Meet Co-PLAN Staff

>  Dritan Shutina – Executive Director of Co-PLAN Institute for Habitat Development Dritan Shutina is Executive Director of Co-PLAN Institute for Habitat Development, since 2005, which he co-founded in 1995. He is also one of the founders of Polis University, International School of Architecture and Urban Policy Development, where he heads the research unit is engaged in teaching and strategic planning. He graduated in Civil Engineering and studied further after-universitatre

Read More

Njihuni me Stafin

Njihuni me Stafin

> Dritan Shutina – Drejtor Ekzekutiv i Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit

Dritan Shutina është Drejtori Ekzekutiv i Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, që nga viti 2005, të cilin ai e bashkë-themeloi në vitin 1995.

Misioni i Co-PLAN

Ne punojmë me njerëz dhe institucione, për të nxitur transformim social të prekshëm dhe ndryshime pozitive në terren, duke prodhuar njohuri promovuese për një manaxhim më të mirë të habitatit.  >>

Stafi Drejtues

Dritan Shutina është Drejtori Ekzekutiv i Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, që nga viti 2005, të cilin ai e bashkë-themeloi në vitin 1995. Ai është gjithashtu një nga themeluesit e Universitetit Polis, Shkolla Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe e Zhvillimit të Politikave Urbane, ku ai kryeson njësinë kërkimore dhe angazhohet në mësimdhënien e planifikimit strategjik.

Our Mission

We work with people and institutions, to foster tangible social transformation and positive change on the ground by inducing change-driving knowledge in our society for smart management of our habitat.  >>

Administrata

Co-PLAN Financë > Ogerta Gjiknuri – Manaxhere Finance Diplomuar për Financë pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Master në: “Risku Financiar dhe Menaxhim Risku”. Sfondi i saj vjen nga një përvojë e suksesshme në sektorin e financës dhe të kontabilitetit. Përvojë në përgatitjen e pasqyrave financiare, raporteve të ndryshme dhe buxhetimit me aftësinë e fortë për të koordinuar dhe bashkëvepruar me palët e treta, dhe për të drejtuar një

Read More

About Co-PLAN

In the early ‘90s, some young Albanian experts, assisted by the specialized Dutch organisations, successfully piloted the first experiences of ‘realistic’ urban planning in some critical areas in Tirana, Albania. This stage, marked the inception of the Institute for Habitat Development, Co-PLAN; despite the resistance and the pressure at the time, Co-PLAN successfully replicated these models in the years to follow, at wider level, to encompass ‘the city’.
The impacting results generated appreciation and praise amongst the international organisations, and a heated political debate in the country; the following histories of success of Co-PLAN’s activity served as an account and solid foundations for building partnerships with the central and local government units. A benchmark moment in the journey of Co-PLAN’s growth was marked by EGUG [Enabling Good Urban Governance] funded by the Dutch government, which served as a reference point for programs of other donors. The growth and progress of Co-PLAN has in fact been a response to the three stages of urban development and governance in Albania, and an effort to precede its problems.  >>

Manaxhimi Urban dhe Rajonal

> Eriselda Çobo – Eksperte në Manaxhim Urban

Edukim dhe eksperiencë në fushën e arkitekturës dhe planifikimit urban. Eksperiencë shumë e mirë në qeverisjen vendore në planifikimin strategjik me pjesëmarrje si dhe në planifikimin e territorit.

Administrative Support

> Ledia Lika – Office Administrator Graduated in Modern languages at the University of Tirana; specialising in German. Extensive work experience in NGO administrative support; excellent communication, inter-personal, and organisational skills. > Altion Qirko – Supporting Staff

Manaxhimi i Financave Bashkiake

> Altin Mihali – Ekspert i Financave Bashkiake

Diplomuar në Universitetin e Tiranës dhe me eksperiencë e gjerë për Taksat dhe Tarifat Vendore, Menaxhimin Financiar, Buxheti me pjesëmarrje, Plani i Investimeve Kapitale etj.