About Co-PLAN

Co-PLAN is a non-profit organization that has contributed to sustainable development by enabling good urban and regional governance, tackling key environmental issues, developing civil society, impacting policies, and promoting community participation knowledge-making since 1995. At the core of Co-PLAN’s activity is the work with people and institutions, to foster tangible social transformation and positive change on the ground by inducing change-driving knowledge in our society for smart management of our

Read More

Njihuni me Stafin

Dritan Shutina është Drejtori Ekzekutiv i Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, që nga viti 2005, të cilin ai e bashkë-themeloi në vitin 1995. Ai është gjithashtu një nga themeluesit e Universitetit POLIS, Shkolla Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit Urban, ku ai kryeson njësinë për kërkim dhe zhvillim – POLIS IKZH. Aktualisht në proces të përfundimit të doktoraturës në fushën e __________. Fushat e tij kryesore të ekspertizës

Read More

Co-PLAN History

In the early 90s, some young Albanian experts, with the help of the Dutch specialized organizations, successfully piloted the first experiences of realistic urban planning in Albania in some areas in need in Tirana. This phase also marked the birth of the Institute for Habitat Development, Co-PLAN. Despite the resistance and the pressure of time, Co-PLAN replied these models successfully and in subsequent years, the level and wider including ‘city’.

Read More

Rreth Çmimit ‘Lidershipi Shqipëtar’

Çmimi `Lidershipi Shqipëtar` ofrohet për personalitetin më të spikatur në katër fusha veprimtarie: Shoqëria Civile, Qeverisje, Media & Shtypi, Sektori Privat / Biznesi. Natyrshëm mund të lindin pyetje si: Përse ofrohet? Por, cili është qëllimi dhe përse pikërisht Co-PLAN e ka ndërmarrë një nismë të tillë? Këto pyetje sqarohen lehtësisht, nëse njihet sadopak natyra dhe qëllimi i punës së Co-PLAN që gjatë gjithë ekzistencës së tij 12 vjeçare ka qenë

Read More

Management Team

> Dritan Shutina – Executive Director of Co-PLAN, Institute for Habitat Development Dritan Shutina is the Executive Director of Co-PLAN, the Institute for Habitat Development, since 2005, which he co-funded back in 1995. He is also one of the founders of Polis University, the International School of Architecture and Urban Development Policies, where he heads the research unit and teaches strategic planning. He graduated in Civil Engineering and furthered his

Read More

Meet Co-PLAN Staff

Meet Co-PLAN Staff

>  Dritan Shutina – Executive Director of Co-PLAN Institute for Habitat Development Dritan Shutina is Executive Director of Co-PLAN Institute for Habitat Development, since 2005, which he co-founded in 1995. He is also one of the founders of Polis University, International School of Architecture and Urban Policy Development, where he heads the research unit is engaged in teaching and strategic planning. He graduated in Civil Engineering and studied further after-universitatre

Read More

Our Mission

We work with people and institutions, to foster tangible social transformation and positive change on the ground by inducing change-driving knowledge in our society for smart management of our habitat.  >>

About Co-PLAN

In the early ‘90s, some young Albanian experts, assisted by the specialized Dutch organisations, successfully piloted the first experiences of ‘realistic’ urban planning in some critical areas in Tirana, Albania. This stage, marked the inception of the Institute for Habitat Development, Co-PLAN; despite the resistance and the pressure at the time, Co-PLAN successfully replicated these models in the years to follow, at wider level, to encompass ‘the city’.
The impacting results generated appreciation and praise amongst the international organisations, and a heated political debate in the country; the following histories of success of Co-PLAN’s activity served as an account and solid foundations for building partnerships with the central and local government units. A benchmark moment in the journey of Co-PLAN’s growth was marked by EGUG [Enabling Good Urban Governance] funded by the Dutch government, which served as a reference point for programs of other donors. The growth and progress of Co-PLAN has in fact been a response to the three stages of urban development and governance in Albania, and an effort to precede its problems.  >>

Administrative Support

> Ledia Lika – Office Administrator Graduated in Modern languages at the University of Tirana; specialising in German. Extensive work experience in NGO administrative support; excellent communication, inter-personal, and organisational skills. > Altion Qirko – Supporting Staff

Urban and Regional Development

>  Eriselda Çobo Architecture and Urban Planning background, both by education and experience. Very good experience in local government with participatory strategic planning and urban planning. Academic qualifications include postgraduate studies in Real Estate Evaluation and “Management and maintenance of high-rise multi-family residential buildings in countries in transition- TM course” from IHS, Erasmus University, Rotterdam. > Iris Kuqi Iris holds an MBA degree from the University of Bordeaux IV in

Read More