Mundësi Punësimi

Vende të Lira Pune

Nëse dëshironi të konsideroheni për një pozicion në Co-PLAN, mund të kontrolloni rregullisht për hapjen e pozicioneve të reja, ose të na dërgoni CV-në tuaj dhe një profil të shkurtër në co-plan@co-plan.org.

Ju urojmë suksese!

 

Call for Expression of Interest for Short-term Environmental Expert

Extension Period: September 25, 2020

Co-PLAN, Institute for Habitat Development is seeking expressions of interest from qualified experts in Environmental Expertise. The services are required in the frame of the “Green Lungs for our Cities” project, funded by the EU Delegation and implemented by Co-PLAN, Institute for Habitat Development.

The deadline for the Expression of Interest is September 17, 2020, 17:00.

Call-for-Expression-of-Interest-for Short-Term Environmental Expert

 

Call for Expression of Interest for Short-term Graphic Designer

Extension Period: September 25, 2020

Co-PLAN, Institute for Habitat Development is seeking expressions of interest from qualified experts in Short-term Graphic Designer. The services are required in the frame of the “Green Lungs for our Cities” project, funded by the EU Delegation and implemented by Co-PLAN, Institute for Habitat Development.

Deadline for applications: September 17, 2020, 17:00.

Call-for-Expression-of-Interest-for Short-Term Graphic Designer

 

Praktika Pune në Co-PLAN

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit bashkëpunon në mënyrë të suksesshme me studentë kombëtarë dhe ndërkombëtarë të fushave të ndryshme.

Co-PLAN pranon vazhdimisht aplikime për praktika pune. Për t’u pranuar si praktikant duhet të jeni pjesë e një programi universitar apo instituti kërkimor, dhe praktika të përbëjë pjesë të studimeve dhe kërkimeve tuaja doktorale apo post-doktorale. Aplikimi juaj duhet të përmbajë (i) një CV të përshtatshme, (ii) një letër ku shprehni interesat dhe objektivat tuaj specifikë dhe kohëzgjatjen e angazhimit tuaj me ne, (iii) një propozim të shkurtër kërkimor që përshkruan aktivitetet specifike të synuara gjatë praktikës, dhe (iv) një letër mbështetëse, ose dokumentacion që tregon lidhjen midis aplikimit tuaj dhe programit përkatës të studimit apo kërkimit, nga universiteti apo institucioni juaj. Parapëlqehet që praktika e punës të zgjasë 3-12 muaj, por mbetemi të hapur për të vlerësuar sugjerime të tjera. Pagesa për kohëzgjatjen e praktikës nuk është e garantuar dhe financimi i aktiviteteve kërkimore është subjekt i negociatave që kanë të bëjnë me interesa reciproke.

Përpara se të aplikoni, ne ju inkurajojmë të konsultoni faqen web të Co-PLAN dhe aktivitetet tona për t’u njohur me punën tonë.

 

Ju lutem drejtoni pyetjet tuaja, apo dërgoni aplikimin, me subjektin ‘Aplikim për Praktikë Pune’, në adresën co-plan@co-plan.org.

 

Ne vlerësojmë çdo aplikim dhe mundohemi t’ju përgjigjemi sa më parë.

Share this Page