Career Prospects

Job Vacancies

Our people love a good challenge; they are leading experts in what they do, and add valuable experience and professionalism to Co-PLAN. They are young, energetic, come from diverse backgrounds, and reflect at best Co-PLAN’s values and work philosophy.

If you would like to be considered for a position in Co-PLAN, you can either check for opening posts on a regular basis under this section, or upload send your CV and a brief profile to co-plan@co-plan.org.

We look forward to hearing from you!

 

MUNDËSI INTERNSHIPI NË CO-PLAN

Co-PLAN ofron mundësi internshipi për studentë të viteve 3-5 të degëve planifikim urban; urbanistikë; studime mjedisore; inxhinieri mjedisi; arkitekturë për mbështetje në punë kërkimore dhe studime tematike, dhe për kryerje vëzhgimesh në terren e procesimi hartash / të dhënash.

Disa kërkesa për aplikantët:

 • Përgjegjësi në ndjekje të udhëzimeve nga mentorët dhe afateve
 • Aftësi të mira në excel dhe programe të ngjashme të procesimit të të dhënave
 • Aftësi të mira komunikuese me komunitetin
 • Aftësi hartëzimi në GIS/CAD dhe njohje e mirë e programeve grafike
 • Përgjegjësi në ndjekje të udhëzimeve dhe afateve
 • Etikë në punë, komunikim

Pse të aplikoni?

Studentët do jenë nën mentorim të ngushtë nga menaxherët e projekteve dhe do ju jepen trajnime të detajuara për detyrat e kërkuara. Studentët do kenë mundësi të zhvillojnë aftësitë kërkimore të tyre, të aplikojnë metoda inovatore kërkimi në raste konkrete, të hulumtojnë software të avancuara për matjen e monitorimin e performances urbane/mjedisore; të aftësohen në komunikim me komunitete të tipologjive të ndryshme; të mprehin aftësitë grafike dhe hartëzuese; të njihen me metoda të ngritjes dhe përpunimit të të dhënave; të njihen me legjislacionin urban e mjedisor në Shqipëri dhe Europë; të njihen me punën e organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri; etj. Tematikat që do trajtohen gjatë internshipit janë: tranzicioni i gjelbër; efektet e ndryshimeve klimaterike; aktivizmi dhe kauzat mjedisore; eficenca energjitike në nivel ndërtese dhe lagjeje; efekti i gjelbërimit urban në mikroklimë; mitigimi i riskut nga fatkeqësitë natyrore; etj.

Studentët do kenë mundësinë të zhvillojnë punën (part-time) në zyrat e Co-PLAN dhe do mbështeten nga një ekip dinamik me ekspertizë shumë-dimensionale. Në rast të lëvizjeve jashtë zyre studentet do rimbursohen me dietë ditore. Në përfundim të periudhës së internshipit, nëse kanë qënë korrektë në respektim të detyrave, studentet do përfitojnë një letër reference dhe certifikatën e internshipit nga institucioni. Kohëzgjatja e internshipit do negociohet rast pas rasti, sipas kërkesave të institucionit akademik dërgues.

Për të interesuarit, dërgoni një paragraf motivimi (300 fjalë) në adresat e e-mailit: kejt_dhrami@co-plan.org dhe rodion_gjoka@co-plan.org

AFATI I APLIKIMEVE: 10 Shtator 2023

 

*******************************************

 

We Are HIRING

 

Environment Expert

Main Tasks and Responsibilities, comprise direct engagement with Co-PLAN Environmental Unit for the implementation of:

 • Research and acquisition
 • Expertize for one of the Green Agenda pillars
 • Sub-grantee management (thematic and administrative support)
 • Capacity building
 • Site monitoring practices (air, noise, ecosystem services)

For more information click here.

All applications are to be sent to: co-plan@co-plan.org and rodion_gjoka@co-plan.org

*******************************************

Project and Administrative Assistant

The primary duties and responsibilities:

 Assist the Co-PLAN team with various office management duties, which include:

 • Maintaining an efficient documentation and filing system in both hard copy and electronic formats
 • Gathering, scanning, and filing necessary documents for the team
 • Creating formal letters in both English and Albanian
 • Ordering, stocking, and distributing office supplies and managing logistics fleet
 • Acting as the primary receptionist by answering and directing incoming calls and greeting, directing, and assisting visitors
 • Assisting in preparing various agreements using pre-defined forms and templates
 • Scheduling and planning appointments, as well as taking minutes during meetings
 • Performing miscellaneous job-related duties as assigned, including running errands and maintaining general office tidiness

For more information click here.

Applications are accepted until May 20, 2023.

All applications are to be sent to: ogerta_gjiknuri@co-plan.org

*******************************************

Full-time Finance Officer

Primary duties and responsibilities

 • Providing general accounting and bookkeeping services;
 • Coordinating procurement processes with the project team and preparing documentation for calls for tender and proposals in compliance with Co-PLAN Policies and Procedures and PRAG rules, if necessary;
 • Ensuring that all financial transactions have appropriate supporting documents in complience with Albanian law, Co-PLAN Policies and Procedures, and donor terms and conditions
 • Review the completeness of supporting documents, etc.

Qualifications and Requirements

 • A Bachelor’s Degree in Finance is required for this position;
 • At least 5 years of full-time work experience in the finance department;
 • Understanding of taxes, bank reconciliation, and bookkeeping;
 • Knowledge of the Alpha Business Accounting system would be preferable, etc.

For a full job description and application procedure please click here.

All applications are to be sent to: co-plan@co-plan.org, ogerta_gjiknuri@co-plan.org 

*******************************************

IT Expert on employment registration platforms and procedures for seasonal workers in Albania

Main Tasks and Responsibilities, comprise direct engagement on “Better employment conditions for Seasonal Workers in Albania” project, and focus on the following activities and sub-activities:

Prepare technical specifications (ToR) for adaption/development of software for e-registration of seasonal workers, which will include:

 • Assess possibility to use the existing regional software on registration of seasonal workers and provide go/ no-go response, and evaluate specific technicalities to be used in the adaptation of the system in Albania.
 • Liaise closely with institutional stakeholder’s and project’s experts in order to collect relevant information for drafting technical specification and exchange information;
 • Prepare detailed technical specifications based on analysis and functional requirements set in legal/business process analysis.
 • Verify technical specification with Country Working Group, local organization and GIZ teams and revise specification accordingly

For more information click here.

All applications are to be sent to: fiona_imami@co-plan.org, and/or co-plan@co-plan.org

Applications are accepted until April 28th 2023, 17:00h.

*******************************************

Spatial Planning and GIS Expert

Main Duties and Responsibilities

 • Work under the supervision of the head of territorial governance and spatial planning unit
 • Carry out activities related to projects in the field of spatial planning; urban resilience; disaster risk reduction, territorial governance.
 • Undertake data collection, entry, mining, computation and processing at municipal and regional level using GIS applications, et al.

Qualification and skills:

 • University educational background (3+2 or 5 integrated diploma) in one of the following fields: spatial and urban planning, urban management, environmental management and/or education from which comparable knowledge, skills and abilities have been achieved
 • Excellent command of GIS software (ArcGIS preferred)
 • Excellent analytical skills and capacity to engage in all components of desk and field surveys and data analysis and interpretation

General professional experience:

 • At least 5 years of working experience in a few of the following fields: urban planning; spatial planning; environmental planning; disaster risk reduction; green economies; nature-based solutions; etc.
 • Experience in working with local governance units in Albania
 • Experience in working with GIS software and preferably in conducting GIS trainings and coaching

For a full job description and application procedure please click here.

All applications are to be sent to: co-plan@co-plan.org

*******************************************

Thirrje për studentë – intership i paguar.

Co-PLAN, kërkon studentë për t’u angazhuar në një internship të paguar

Gjatë periudhës së internship-it, studentët do të jenë pjesë e grupit të pu. nës për kryerjen e intervistave në terren në Tiranë dhe bashki të tjera (me pyetësorë).

Të interesuarit të kontaktojnë me merita_toska@co-plan.org brenda datës 10/04/2023!

*******************************************

Thirrje për këshilltar teknik (inxhinier)

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në kuadër të projektit “BE për bashkitë” planifikon të angazhojë një ekspert, “Këshilltar Teknik”, me mbështetje nga Bashkimi Evropian.

Dokumentacioni i thjeshtuar i tenderit dhe informacione shtesë mund të merret në: www.eu4municipalities.al dhe www.co-plan.org

Titulli i kontratës: Këshilltar Teknik
Projekti: “BE për Bashkitë” (EU for Municipalities)
Referenca e publikimit: EU4M – 24

Dokumentacioni i thjeshtuar i tenderit (klikoni mbi secilin dokument):

Termat e referencës

Terms of Reference corrigendum

Dosja e thjeshtuar e tenderit

Organizimi dhe metodologjia

Oferta financiare

Formulari i entit juridik

Afati për dorëzimin e aplikimeve është data 28.03.2023, ora 17:00.

*******************************************

Short Term video-design expert

Waste to Energy for Western Balkans Cement Industry is looking for a short Term video-design expert.  

The objective of this assignment is to design and produce a total of 2 videos that are informative for public at large with regard to waste management processes and alternative fuel production and usage in Western Balkans.   As such  this assignment  will specifically contribute  to one of  the  main  activities  of  the  project,  awareness raising for the recovery of urban waste among public at large and stakeholders in Albania, Serbia and North Macedonia. 

For more information: TORs-VIDEO_Waste2EnergyProject

Applications deadline: November 25th, 2022

All applications are to be sent to: co‐plan@co‐plan.org, rodion_gjoka@co‐plan.org, and ogerta_gjiknuri@co‐plan.org

*******************************************

Request for Expression of Interest

Development of the architecture for a structured database of public data on revenues and expenditures of Albanian Municipalities and integration within the existing database.  

Co-PLAN is announcing a call for Expression of Interest to design the architecture for a database on public data on revenues and expenditures of Albanian municipalities and integration with the existing database. For an overview of the local finances, the platform refers to www.financatvendore.al   

In 2015 Co-PLAN established the first open database regarding local finances data (revenues and expenditures) for 61 municipalities in the country with the Ministry of Finance (MoF) collaboration. The database has been updated quarterly with data on revenues and expenditures, municipal finances reports and other related documents. However, in a dynamic context characterising local government units and ensuring consistency of the published datasets, the architecture for a structured database building on publicly available raw data (published monthly from MoFE) must be integrated into the existing database (www.financatvendore.al). In addition, the potential winner will be assigned the platform maintenance over a defined period.

For more information: 20221017_LPF_Expression of Interest

Applications deadline: October 28, 2022, at 17:00h

All applications are to be sent to: co-plan@co-plan.org

*******************************************

Epert in Local Finances in the “Decentralisation and Local Regional Development Unit”

Main duties and responsibilities include:

 • Engage in current projects covered by the Unit, in administrative and content-related tasks;
 • Contribute to the preparation of analysis and reports in the fields of economy and finances;
 • Contribute to the continuous improvement and enrichment of databases;
 • Organize and/or participate in activities (workshops, technical meetings etc.);
 • Contribute to Units research activities (such as desk research, surveys etc.);
 • Contribute to generating visual materials (graphics, informative images, etc.);
 • Contribute to the conceptualization and writing of project proposals.

For more information: Decentralization and Local Regional Development Unit

Application procedure

To apply for this position, please send the following:

 • A cover letter expressing your interest (written in English);
 • A CV (in English);
 • A copy of your academic diplomas;
 • A document to prove the level of knowledge of the English Language (Diploma, Certificate, etc.).

Applications deadline: September 30, 2022, at 17:00h.

All applications are to be sent to: co-plan@co-plan.org

*******************************************

Feasibility and BAT Expert

Short Term expert on best available techniques (BAT) in cement industry, in the framework of the preparation of the feasibility study for the potential of production and use of RDF/SRF in the cement production industry.

The main objective of the project “Waste to Energy for Western Balkans Cement Industry“ is to set the preconditions  for  the  use  of  household  waste,  industrial  waste  and  waste  tires  for  the  cement  production in three countries of the Western Balkan: Albania, North Macedonia and Serbia in the local cement industry.

Scope of the assignment
The objective of this assignment is to provide the technical input and information for the design and construction of the collection network for co‐processing of municipal waste and production of RDF/SRF as alternative fuel by cement factories and cement production industry.

As such  this assignment  will specifically contribute  to one of  the  main  activities  of  the  project,  preparation of the feasibility study for co‐processing of waste as alternative fuel in cement production industry.

For more information: TORs-FS_BAT_expert_Waste2EnergyProject

Application deadline: October 7th, 2022 

*******************************************

Media and Communication Expert

Co-PLAN is announcing a vacancy for the position of a “Media and Communication Expert”. You can read the job specifications here: Media_Communication_Announcement, and if you would like to join our team, apply by September 12, 2022 – 10:00h.

*******************************************

Legal Expert on Employment issues

For the last 3 years Co-PLAN, has been engaged in pushing forward a potential reform on seasonal worker’s issues in Albania, through “Better employment conditions for Seasonal Workers in Albania”, a project financed by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), through the GIZ programme “Open Regional Fund for South East Europe – Modernization of Municipal Services”.

The overall objective of the project is to increase seasonal worker’s engagement in the labour market in Albania and provide them with better employment opportunities through an electronic registration system.

Main Tasks and Responsibilities, comprise direct engagement on “Better employment conditions for Seasonal Workers in Albania” project, and focus on the following activities and sub-activities:

 1. Revising and assessing the existing legal framework related to labor market/employment / social insurance/ supervising of labor forces:
 • Analyse/ Update with regards to country specific legal framework on employment issues, by providing an inventory / list of all regulations (must include all specification related to labour law, inspections of works, taxation issues, registration and de-registration legal requirements etc.)
 1. Undertaking legal/administrative – business process analysis
 • Conduct a legal and administrative process “As – Is” Analysis and recommendations for legal development/adaptation (by providing an inventory/list of regulations/bylaws that need to be adopted or changed)

For more information: Legal Expert_TORs

 Applications are accepted until July 25th 2022, 17:00h.

*******************************************

IT Expert on Employment Registration Platforms

Main Tasks and Responsibilities, comprise direct engagement on “Better employment conditions for Seasonal Workers in Albania” project, and focus on the following activities and sub-activities:

 1. Mapping and assessing the existing electronic system(s) in place related to labor issues and citizen’s verification:
 • Undertake an initial overview of the existing databases and software / portals – such as those managed by the tax administration, social insurance, business registry and similar which may be of relevance to the future enhancement of the system for seasonal employment of workers (information whether data exists in digital form, can they be exchanged, accessibility of data, etc.)
 • Asses on functionality, effectiveness and existing interconnection among different systems and prepare the (draft) assessment report
 1. Undertaking and draft the business process analysis model
 • Conduct the business process “As – Is” Analysis and recommendations for their development/adaptation (by providing an inventory/list of IT specifications that need to be adopted or changed)

For more information: IT_TORs

 Applications are accepted until July 25th 2022, 17:00h.

*******************************************

Stakeholders Engagement and Policy Expert on
Employment issues

Main Tasks and Responsibilities, comprise direct engagement on “Better employment conditions for Seasonal Workers in Albania” project, and focus on the following activities and sub-activities:

 1. Draft Policy paper on Seasonal Worker’s issues in Albania in the perspective of stakeholder’s engagement
 • Draft a policy paper on the necessity of undertaking a Policy on Seasonal Worker’s in Albania
 • Discuss policy arrangements with relevant institutional stakeholder’s in close collaboration with the project team
 1. Discuss Policy views with different stakeholder’s groups (both institutional and non-institutional actors)
 • Organize different focus group discussions and / or interviews with different stakeholder’s in collaboration with the project team
 • Prepare list of recommendations with regards to policy approaches with regard to seasonal worker’s engagement in Albania

For more information: PR_TORs 

Applications are accepted until July 25th 2022, 17:00h.

*******************************************

Environment Expert

Main Duties and Responsibilities:

 • Assisting on Project Implementation and Reporting
 • Assisting on sub-grantee management, capacity building
 • Intermediate knowledge on waste management, alternative fuels, decarbonization.
 • Comfortable with public consultation, presenting and communication
 • Environmental Legislation (National and EU Directives)
 • Should be able to conduct and deliver thematic articles both in Albanian and English regarding recent developments/topic in the realm of environment.
 • Assistance to the research team during site activities and policy writing on themes pertinent to Environment;

For more information: Environment Expert TORs

Applications are accepted until July 7, 2022, 17:00h

*******************************************

GIS Expert

Main Duties and Responsibilities:

 • Work under the supervision of the head of territorial governance and spatial
  planning unit;
 • Carry out activities related to projects in the field of spatial planning, disaster risk
  reduction, territorial governance; urban resilience
 • Undertake data collection, entry, mining, computation and processing at municipal
  and regional level
 • Undertake advanced GIS spatial analysis of different aspects of territorial
  development at municipal and regional level
 • Work with databases and large datasets for different territorial development issues
 • Conduct advanced GIS modelling and mapping of different spatial and
  environmental planning issues, including natural hazards
 • Provide with cartographic and data outputs to support project development
 • Carry out management of an integrated database system with territorial and nonterritorial data
 • Provide training on basic GIS principles and applications for municipal staff and
  other stakeholders

For more information: GIS Expert TORs

Applications are accepted until July 1, 2022, 17:00h

*******************************************

Project Finance Specialist

Co-PLAN is announcing a vacancy for the position of Project Finance Specialist. The Project Finance Specialist will work under the direction of the Head of Finance from whom she/he takes specific tasks.

Main Duties and Responsibilities:

 • General Accounting and Bookkeeping.
 • General Administrative Services including Procurement
 • Ensure all financial transactions have the appropriate and required supporting document in compliance Albanian LAW, Co-PLAN policies and procedures, and donor terms and conditions.
 • Ensures accurate and complete accounting entries of all financial transactions on daily basis 
 • Review completeness of supporting documents
 • Ensure timely preparation of disbursement of all payments to suppliers, partners, employees and thirds parties (including tax’s office; social security).
 • Prepare the month end and other organization reports according to agreed upon timelines
 • Ensure that all bank account balances maintained by the organization are properly reconciled with Book Balances.
 • Coordinate and support Finance manager during external and internal audit implementation
 • Performs other tasks (besides those related to finance) that are important to the organization.

For more information: Project Finance Specialist TORs

Applications are accepted until June 30, 2022, 17:00h

*******************************************

Research / Data Analyst

Co-PLAN is announcing a vacancy for an Research / Data Analyst in the “Decentralisation and Local Regional Development Unit” (hereinafter the Unit).

Main duties and responsibilities include:

 • Engage in current projects covered by the Unit, in administrative and content-related tasks;
 • Contribute to the preparation of analyzes, reports, and statistics relevant to the preparation of reports on issues related to local finances, socio-economic analysis, etc.;
 • Contribute to the continuous improvement and enrichment of databases  by maintaining and updating them and the model of their processing;
 • Contribute on the preparation of project-related documents, such as reports, policy briefs, presentations and other written documents;
 • Organise and/or participate in activities (workshops, technical meetings etc.);
 • Contribute to Units research activities (such as desk research, surveys etc.);
 • To help generate visual materials (graphics, informative images, etc.) easily readable and understandable by other people, not in the field.
 • Contribute to the conceptualisation and writing of project proposals regarding Units covered topics.

For more information: Research / Data Analyst TORs

Applications are accepted until August 26, 2022, at 17:00h

*******************************************

Environment Expert

Main Tasks and Responsibilities, comprise direct engagement with Co-PLAN Environment Unit for the implementation of activities and projects, consisting as following:

 • Assisting on Project Implementation and Reporting
 • Assisting on sub-grantee management, capacity building
 • Intermediate knowledge on waste management, alternative fuels, decarbonization.
 • Comfortable with public consultation, presenting and communication
 • Environmental Legislation (National and EU Directives)
 • Should be able to conduct and deliver thematic articles both in Albanian and English regarding recent developments/topic in the realm of environment.
 • Assistance to the research team during site activities and policy writing on themes pertinent to Environment;

For more information: Call for Environmental Expert

Applications are accepted until May 6th 2022, 15:00h.

*******************************************

Office Administration and Procurement

Main Duties and Responsibilities include, but are not limited to:

 • Provide administrative support during acquisition processes;
 • Provide administrative support related to human recourses management.
 • Provide administrative support in different agreements preparation forms and administrative forms
 • Constant monitoring and evidencing of public or private procurement procedures announced on domestic and foreign platforms;
 • Examine and preparation of documentation according to the Terms of Reference for application in each procurement procedure;
 • Maintaining an efficient documentation and filing system, including hard copies and electronic formats;
 • Update and maintain projects records, assemble, collate, distribute and archive projects information and provide this information upon request;

For more information: Terms of reference office administration and procurement

Applications are accepted until April 30, 2022

*******************************************

Spatial Planning Expert

Main Duties and Responsibilities:

 • Work under the supervision of the head of territorial governance and spatial planning unit;
 • Carry out activities related to projects in the field of spatial planning, disaster risk reduction, territorial governance; urban resilience
 • Undertake data collection, entry, mining, computation and processing at municipal and regional level
 • Prepare detailed analytical studies for specific issues related to spatial planning, disaster risk reduction, territorial governance; urban resilience
 • Work closely with experts from diverse disciplines to propose realistic spatial recommendations
 • Carry out independent work for site investigation; research and communication with relevant stakeholders
 • Undertake data collection, entry, mining, computation and processing at municipal and regional level on GIS software
 • Undertake advanced GIS spatial analysis of different aspects of territorial development at municipal and regional level

For more information: Spatial Planning Expert Vacancy_Co-PLAN

*******************************************

Internships at Co-PLAN

Co-PLAN, Institute for Habitat and Development successfully collaborates with national and international students and experts from different backgrounds.

Co-PLAN accepts internship applications on a continual basis. To become an intern with us you need to be affiliated to a university programme or academic/development institution, and the internship should preferably be part of your PhD and post-doctoral studies and research. Your application should include (i) a relevant CV, (ii) a cover letter stating your specific interests and objectives and indicative time span of your involvement with us, (iii) a short research proposal describing specific activities intended during the internship, and (iv) a support letter, or documentation that shows the link between your application and relevant study area or research program, from your university or institution. Internships lasting 3-12 months are preferable, but we remain open to evaluating other suggestions. Pay for the duration of the internship is not a guarantee, and funding of research activities is subject to negotiations pertaining to mutual interests.

Before applying, we encourage applicants to consult Co-PLAN’s web-page and our activities in order to familiarize with our work.

Please direct your inquiries, or send your application, with the heading ‘Application for Internship’, to co-plan@co-plan.org.

We appreciate all applications and make a point of getting back as soon as possible.

Share this Page