Politikëndjekës apo Politikëbërës II

Në kuadër të projektit “Ndikimi në Politikëbërje – Program për Punë Kërkimore të aplikuar në politika publike”, i mbështetur nga Think Tank Fund (TTF) i Open Society Institute (OSI) në Budapest, u botuan 2 vëllime të i librit: Politikëndjekës apo Politikëbërë. Analiza dhe rekomandime për qeverisjen territoriale në Shqipëri.

Ju mund të shkarkoni materialin e plotë këtu.

Share this Post