Transparenca

By admini|12/06/2014|Rreth Nesh|0 comments

Transparenca dhe përgjegjshmëria lidhen ngushtë me arritjet dhe forcimin e Co-PLAN. Transparenca financiare e organizatës bazohet në një menaxhim sistemi financiar të fuqishëm. Co-PLAN auditohet çdo vit nga një kompani auditimi ndërkombëtare, dhe raportet e auditimit i janë të disponueshme për të gjitha palët e interesuara sipas kërkesës. Publikimi i Raportit Vjetor të organizatës bën të mundur dokumentimin dhe ndarjen e informacionit me të gjithë partnerët dhe bashkëpunëtorët tanë. Për

Read More

Organizational Boards

By admini|12/06/2014|Rreth Nesh|0 comments

Co-PLAN Board of Directors is a decision-making body consisting of three members, namely Dr Sokol Çelo, Dr Besnik Aliaj and Sotir Dhamo. The board is headed by Dr Çelo, and takes decisions concerning overall organisational policies and strategies. Dr Sokol Çelo [Head] – Has been acting as the Chairman of the Board of Directors since 2002. Currently working as Assistant Professor of Management and International Business at Suffolk University, Boston

Read More

Co-PLAN Staff

By admini|12/06/2014|Rreth Nesh|0 comments

Në Co-PLAN, njerëzit e pëlqejnë një sfidë të mirë, ata janë ndër ekspertët më të mirë në fushat që përfaqësojnë dhe shtojnë eksperiencë dhe profesionalizëm të vlefshëm Co-PLAN. Ekspertët tanë janë të rinj, energjikë dhe vijnë nga prejardhje të ndryshme, që përfaqësojnë më së miri filozofinë e punës së Co-PLAN. Stafi i Co-PLAN është i kualifikuar në disa fusha tematike: menaxhimi urban dhe rajonal, menaxhimi i financave komunale, menaxhimi i

Read More

About Co-PLAN

By admini|12/06/2014|Rreth Nesh|0 comments

Co-PLAN is a non-profit organization that has contributed to sustainable development by enabling good urban and regional governance, tackling key environmental issues, developing civil society, impacting policies, and promoting community participation knowledge-making since 1995. At the core of Co-PLAN’s activity is the work with people and institutions, to foster tangible social transformation and positive change on the ground by inducing change-driving knowledge in our society for smart management of our

Read More

Njihuni me Stafin

By admini|09/06/2014|Rreth Nesh|0 comments

Dritan Shutina është Drejtori Ekzekutiv i Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, që nga viti 2005, të cilin ai e bashkë-themeloi në vitin 1995. Ai është gjithashtu një nga themeluesit e Universitetit POLIS, Shkolla Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit Urban, ku ai kryeson njësinë për kërkim dhe zhvillim – POLIS IKZH. Aktualisht në proces të përfundimit të doktoraturës në fushën e __________. Fushat e tij kryesore të ekspertizës

Read More

Rreth Çmimit ‘Lidershipi Shqipëtar’

By admini|02/05/2014|Rreth Nesh|0 comments

Çmimi `Lidershipi Shqipëtar` ofrohet për personalitetin më të spikatur në katër fusha veprimtarie: Shoqëria Civile, Qeverisje, Media & Shtypi, Sektori Privat / Biznesi. Natyrshëm mund të lindin pyetje si: Përse ofrohet? Por, cili është qëllimi dhe përse pikërisht Co-PLAN e ka ndërmarrë një nismë të tillë? Këto pyetje sqarohen lehtësisht, nëse njihet sadopak natyra dhe qëllimi i punës së Co-PLAN që gjatë gjithë ekzistencës së tij 12 vjeçare ka qenë

Read More

Historiku i Co-PLAN

By admini|09/05/2014|Rreth Nesh|0 comments

Në fillim të viteve ’90, disa ekspertë të rinj shqiptarë, me ndihmën e organizatave të specializuara holandeze, pilotuan me sukses përvojat e para të planifikimit urban realist në Shqipëri në disa zona në nevojë në Tiranë. Kjo fazë shënoi dhe lindjen e Institutit për zhvillimin e Habitatit, Co-PLAN. Pavarësisht rezistëncës dhe trysnisë së kohës, Co-PLAN i replikoi këto modele me sukses dhe në vitet pasuese, në nivel dhe më të

Read More

Management Team

By admini|04/02/2014|Rreth Nesh|0 comments

> Dritan Shutina – Executive Director of Co-PLAN, Institute for Habitat Development Dritan Shutina is the Executive Director of Co-PLAN, the Institute for Habitat Development, since 2005, which he co-funded back in 1995. He is also one of the founders of Polis University, the International School of Architecture and Urban Development Policies, where he heads the research unit and teaches strategic planning. He graduated in Civil Engineering and furthered his

Read More

Transparenca në Co-PLAN

By admini|25/06/2009|Rreth Nesh|0 comments

Transparenca dhe përgjegjshmëria lidhen ngushtë me arritjet dhe forcimin e Co-PLAN. Transparenca financiare e organizatës bazohet në një manaxhim sistemi finaciar të fuqishëm. Co-PLAN auditohet çdo vit nga një kompani auditimi ndërkombëtare, dhe raportet e auditimit i janë të disponueshme për të gjitha palët e interesuara sipas kërkesës. Publikimi i Raportit Vjetor të organizatës bën të mundur dokumentimin dhe ndarjen e informacionit me të gjithë partnerët dhe bashkëpunëtorët tanë. Për

Read More

Stafi i Co-PLAN

By admini|23/06/2009|Rreth Nesh|0 comments

Në Co-PLAN, njerëzve u pëlqen sfida; ata janë ndër ekspertët më të mirë të fushave që përfaqësojnë, dhe i shtojnë eksperiencë të çmuar dhe profesionalizëm Co-PLAN-it. Ekspertët tanë janë të rinj, energjikë, dhe vijnë nga fusha të ndryshme, gjë që përfaqson më së miri filozofinë e punës në Co-PLAN. Stafi i Co-PLAN është i kualifikuar në disa fusha tematike: manaxhim urban dhe rajonal, manaxhim i financave bashkiake, manaxhim mjedisor urban,

Read More