Stafi Drejtues

Dritan Shutina është Drejtori Ekzekutiv i Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, që nga viti 2005, të cilin ai e bashkë-themeloi në vitin 1995. Ai është gjithashtu një nga themeluesit e Universitetit Polis, Shkolla Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe e Zhvillimit të Politikave Urbane, ku ai kryeson njësinë kërkimore dhe angazhohet në mësimdhënien e planifikimit strategjik.

Manaxhimi Urban dhe Rajonal

> Eriselda Çobo – Eksperte në Manaxhim Urban

Edukim dhe eksperiencë në fushën e arkitekturës dhe planifikimit urban. Eksperiencë shumë e mirë në qeverisjen vendore në planifikimin strategjik me pjesëmarrje si dhe në planifikimin e territorit.

Manaxhimi i Financave Bashkiake

> Altin Mihali – Ekspert i Financave Bashkiake

Diplomuar në Universitetin e Tiranës dhe me eksperiencë e gjerë për Taksat dhe Tarifat Vendore, Menaxhimin Financiar, Buxheti me pjesëmarrje, Plani i Investimeve Kapitale etj.

Manaxhimi Urban Mjedisor

> Redion Biba – Ekspert Mjedisi

Ekspert i specializuar dhe me experiencë në manaxhimin e mbetjeve ngurta, efiçencën e energjisë dhe  aspekte të tjera të administrimin mjedisor, monitorimin dhe kontrollin e mjedisit urban, vlerësimin e ndikimit në mjedis, hartimin dhe zbatimin e strategjive lokale mjedisore, kuadrit ligjor e administrativ në nivel lokal.

Mbështetje Administrative

> Ledia Lika – Administratore Zyre

Vjen me një eksperiencë të konsoliduar në fushën e mbështetjes administrative për OJF; Ledia u diplomua në Gjuhë të huaja në universitetin e Tiranës, specializim në Gjermanisht. Aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizative.

Co-PLAN Finance

> Ogerta Gjiknuri – Manaxhere Finance

Diplomuar për Financë pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Master në: “Risku Financiar dhe Menaxhim Risku”.

Administrata

Co-PLAN Financë > Ogerta Gjiknuri – Manaxhere Finance Diplomuar për Financë pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Master në: “Risku Financiar dhe Menaxhim Risku”. Sfondi i saj vjen nga një përvojë e suksesshme në sektorin e financës dhe të kontabilitetit. Përvojë në përgatitjen e pasqyrave financiare, raporteve të ndryshme dhe buxhetimit me aftësinë e fortë për të koordinuar dhe bashkëvepruar me palët e treta, dhe për të drejtuar një

Read More

Policy Research and Advocacy Unit

> Aida Ciro – Communication and Research Expert Communication and Research background, both by education and experience. Academic qualifications include Journalism (BA, United Kingdom) and postgraduate studies in International Security and Strategy (MA, United Kingdom), and Logistics and Supply Chain Management (MSc, Sweden). > Ardian Tola – Research Expert Graduated from the American University in Bulgaria with a BA in Business Administration, Political Science and International Relations. Concentration in Marketing.

Read More

Transparency

Transparency and accountability are key values for Co-PLAN, and closely related to the consolidation and success of the organization. Co-PLAN’s financial transparency is based on strong financial management. Each year, Co-PLAN is audited by an authorized international auditing company. The  auditing reports are made available to all the interested parties upon request. Co-PLAN also publishes and makes available each year an Annual Report. For further information on Co-PLAN’s transparency practices,

Read More

Co-PLAN Staff

At Co-PLAN, people like a good challenge, they are among the best experts in the fields they represent, and add valuable experience and professionalism Co-PLAN. Our experts are young, energetic, and come from different backgrounds, which represents best the work philosophy of Co-PLAN. Co-PLAN staff is qualified in several thematic areas: urban and regional management, municipal finance management, urban environmental management, and research. Most of our staff have completed their

Read More