Co-PLAN Staff

Në Co-PLAN, njerëzit e pëlqejnë një sfidë të mirë, ata janë ndër ekspertët më të mirë në fushat që përfaqësojnë dhe shtojnë eksperiencë dhe profesionalizëm të vlefshëm Co-PLAN. Ekspertët tanë janë të rinj, energjikë dhe vijnë nga prejardhje të ndryshme, që përfaqësojnë më së miri filozofinë e punës së Co-PLAN. Stafi i Co-PLAN është i kualifikuar në disa fusha tematike: menaxhimi urban dhe rajonal, menaxhimi i financave komunale, menaxhimi i mjedisit urban dhe hulumtimi. Shumica e stafit tonë kanë përfunduar studimet e tyre në universitete me reputacion të huaj, kryesisht në institucionet dhe hulumtimet e shquara akademike, përkatësisht: Universiteti Erasmus, MDF (Fondacioni për Zhvillimin e Menaxhimit) dhe IHS (Instituti për Strehimin dhe Studimet e Zhvillimit Urban) në Holandë, Kolegji i Popullit në Danimarkë, Universiteti i Cincinnati-t, Pittsburgh dhe SHBA, Universiteti i Firences në Itali etj.

Ju mund të njiheni më shumë me stafin tonë këtu.

Share this Post

Leave a Comment