Qeverisja Territoriale në Shqipëri

Lexoni periodikun e plotë: Territorial Governance in Albania 2018

Periodiku Qeverisja Territoriale në Shqipëri botohet një herë në vit. Artikujt e këtij periodiku bazohen në punë kërkimore shkencore dhe vlerësime ekspertësh. Artikujt synojnë të prodhojnë njohuri që ndikon formësimin e politikave publike në Shqipëri në lidhje me qeverisjen territoriale dhe marrëdhënien e saj me procesin e Europianizimit. Publikimi i periodikut kryhet në të dyja gjuhët, shqip dhe anglisht, njëkohësisht.

Tabela e Përmbajtjes:

 1. Sfidat dhe rruga drejt zhvillimit rajonal në Shqipëri
  Fiona Imami, Anila Bejko (Gjika), Dritan Shutina
 2. Drejt një mekanizmi më efektiv për financimin e zhvillimit rajonal në Shqipëri
  Kejt Dhrami, Anila Bejko (Gjika)
 3. Evropianizimi i planifikimit të territorit në Shqipëri
  Ledio Allkja
 4. Zhvillimi i tokës në Shqipëri – sfida dhe inovacion.
  Rudina Toto, Ledio Allkja
 5. Reforma administrative-territoriale dhe strategjia e decentralizimit – Sa pranë/larg objektivave të dëshiruar jemi pas një mandati qeverisës?
  Merita Toska, Anila Bejko (Gjika)
 6. Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm në Shqipëri
  Aida Ciro, Merita Toska
 7. A është ETIS një opsion i realizueshëm për nxitjen e turizmit të qëndrueshëm?
  Peter Nientied, Dritan Shutina
 8. Qeverisja për zgjidhjen e problematikave që lidhen me ndryshimet klimatike
  Rodion Gjoka, Xhesika Hoxha, Kristi Bashmili
 9. Sektori i energjisë dhe BRE në kontekstin shqiptar.
  Rodion Gjoka
 10. Sfidat e qeverisjes territoriale të Ballkanit Perëndimor në rrugëtimin drejt Evropës.
  Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit
 11. European Spatial Integration: The Western Balkans Discontinuity | Integrimi hapësinor i Evropës: mosvijimësia e Ballkanit Perëndimor
  Giancarlo Cotella
 12. Dimensioni urban i Politikës së Kohezionit të BE-së dhe më tej.
  Iván Tosics
Share this Post