Gazetari më e mirë për Edukim Qytetar mbi Hapësirat Urbane

Gazetari më e mirë për Edukim Qytetar mbi Hapësirat Urbane

Periudha e Zbatimit: April 2012 – May 2013 Donatori: US Embassy in Tirana under Democracy Commission Grants Fondi: 54,970 $, ( co-funding by Co-PLAN) Zbatuar në: Albania Zbatuar nga: Co-PLAN, POLIS University and Albanian Screen Television Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit gjatë viteve, sidomos duke filluar nga viti 2011, është fokusuar në zgjerimin dhe konsolidimin e mëtejshëm të qasjes së komunikimit dhe vizibilitetit me grupe të ndryshme interesi. Bashkë

Read More

Programi i Zhvillimit Rajonal në Shqipërinë Veriore (RDP)

Programi i Zhvillimit Rajonal në Shqipërinë Veriore (RDP)

Periudha e Zbatimit: 2011 – 2014 Donatori: Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA) dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillimi dhe Bashkëpunim (SDC) Fondi: 386.300 Euro Zbatuar në: Rajoni Shkodër, Lezhë, Shqipëri Zbatuar nga: ÖAR, Intercooperation dhe Co-PLAN “Programi për Zhvillim Rajonal në Shqipërinë Veriore’’ vjen si një përpjekje për të mbështetur në mënyrë aktive zhvillimin rajonal në rajonet Shkodër- Lezhë, ku pabarazitë mes popullsisë urbane-rurale janë edhe më të mëdha. Ky program

Read More

Huamarrja e Qeverisjes Vendore – Sfida e NJQV-ve dhe Zhvillimi Ekonomik Lokal

Huamarrja e Qeverisjes Vendore – Sfida e NJQV-ve dhe Zhvillimi Ekonomik Lokal

Periudha e zbatimit: Prill 2011 – Nëntor 2012 Donatori: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë Zbatuar në: Shqipëri Zbatuar nga: Co-PLAN Gjatë vitit 2012, Co-PLAN ndërmorri një projekt për të vlerësuar situatën në lidhje me huamarrjen vendore në Shqipëri. Me mbështetjen e Fondacionit për Shoqërinë e Hapur në Shqipëri, dhe në partneritet me Ministrinë e Financave, Co-PLAN punoi në analizimin e situatës në aspekte si: qëllimi i investimit, vlerësimi i

Read More

Programi i Përkthimit të Librit

Programi i Përkthimit të Librit

Periudha e Zbatimit: 2012 – 2013 Donatori: US Embassy Fondi: 25,000 $ Zbatuar në: Albania Zbatuar nga: Co-PLAN Angazhimi i Co-PLAN në fushën kërkimore dhe të njohuribërjes ka qenë pjesë e pandashme e aktiviteteve në nivel projekti apo dhe në nivel organizativ. Ky angazhim fitoi një dimension të ri me krijimin e një sinergjie me Universitetin POLIS, Shkolla Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit Urban në vitin 2006, duke

Read More

Audit i Llogaridhënies Sociale

Audit i Llogaridhënies Sociale

Periudha e zbatimit: Gusht 2012 – Mars 2013 Donatori: Banka Botërore Fondi: 109,890 $ Zbatuar në: Durrës (AL), Shkup (MQ), Prishtinë (KS), Banja Luka e Sarajevë (BiH) Zbatuar nga: I2UD dhe Co-PLAN Audit i LIogaridhënies Sociale”, financuar nga Banka Botërore dhe zbatuar në partneritet nga Co-PLAN dhe Instituti për Zhvillim Urban Ndërkombëtar kishte në fokus sfidën e zhvillimit të qendrueshëm urban, dhe përjashtimit social. Projekti, i cili u zbatua njëkohësisht

Read More

Punë Kërkimore të Aplikuar për Politika Publike

Punë Kërkimore të Aplikuar për Politika Publike

Qëllimi i Co-PLAN është i dyfishtë: a) forcimi i mëtejshëm i kapaciteteve të brendshme në fushën e projekteve kërkimore; b) aplikimi i rezultateve të studimit të politikave me qëllim ndikimin e zhvillimit dhe zbatimit të tyre. Ky qëllim formëzohet në një kontekst ku alternativat për politika të mirëfillta dhe të zbatueshme ose mungojnë ose ngrihen mbi debate dhe vendimmarrje ad-hoc. Programi MPW u mbështet nga fondi HRGGP për organizata dhe

Read More

Solid Waste Component: Develop inter-LGU model based on practices in the area of Malësia e Madhe

Solid Waste Component: Develop inter-LGU model based on practices in the area of Malësia e Madhe

Decentralization and Local Development Program Implementation Period: 2014 – 2015 Donor: HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION Albania – (dldp) Fund: 16,404 EUR Implemented in: Malësia e Madhe Implemented by: Co-PLAN and Metro_POLIS shpk, Architecture and Planning Studio “Develop inter-LGU model based on practices in the area of Malësia e Madhe” aims to improve the waste management service in the area of Malësia e Madhe in line with the national legislation and policy.

Read More

Dokument Politikash për zhvillimin territorial të Komunës Bushat

Dokument Politikash për zhvillimin territorial të Komunës Bushat

Periudha e zbatimit: Prill 2012 – Tetor 2012 Donatori: SKL International Fondi: 19,500 Euro Zbatuar në: Komuna Bushat Zbatuar nga: Co-PLAN Në kuadër të ligjit nr. 10119 dhe me ndihmën e Shoqatës së Komunave të Shqipërisë, Komuna e Bushatit ndërmori, në prill 2012, nismën e hartimit të dokumentit të Politikës së Zhvillimit të Territorit. Hartimi i këtij dokumenti u mbështetet nga projekti DAAC Phase – Out i financuar nga SIDA,

Read More

Planet e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta, Bashkia Pukë dhe Malësia e Madhe

Planet e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta, Bashkia Pukë dhe Malësia e Madhe

Periudha e Zbatimit: Shkurt 2016 – Dhjetor 2016 Donator: Agjensia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) /dldp Fondi: 49,827.00 EUR Zbatuar në: Bashkinë Pukë dhe Malësinë e Madhe Zbatuar nga: Co-PLAN dhe Metropolis Gjatë periudhës shtator-tetor 2016, Co-PLAN dhe Metropolis mbështetën bashkitë e Pukës dhe Malësisë së Madhe në auditimin e shërbimeve të mbetjeve, si një masë e parë për konsolidimin e shërbimit, pas zbatimit të reformës territoriale dhe administrative.

Read More

Monitorimi sistematik i gjëndjes financiare dhe Praktika e menaxhimit financiar në nivel vendor

Monitorimi sistematik i gjëndjes financiare dhe Praktika e menaxhimit financiar në nivel vendor

Periudha e Zbatimit: 2015 Donator: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) Fondi: 17,100 USD Zbatohet në: Shqipëri Zbatuar nga: Co-PLAN, OSFA, Ministria e Financave dhe Ministria e Shtetit për Çështjet Vendore në Shqipëri Co-PLAN, në partneritet me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, dhe me mbështetjen e Ministrisë së Financave dhe Ministrit të Shtetit për çështjet Vendore, ndërmori këtë projekt duke hartuar, zhvilluar dhe ofruar një platformë dixhitale, e

Read More