Këshilltarë dhe Bashkëpunëtorë Strategjikë

Bordi Këshillimor përbëhet nga katër anëtarë.

John Driscoll është Zëvendës President dhe anëtar themelues i Institutit për Zhvillim Ndërkombëtar Urban të bazuar në Cambridge, Massachusetts. John ishte gjithashtu drejtor themelues i Qendrës Ndërkombëtare për Zhvillimin Lokal dhe Rajonal, ku punoi me kolegët e tij ICLRD, politikëbërësit, praktikuesit dhe komunitetin akademik nga viti 2006 deri 2014 për të zbatuar praktikat e reja të planifikimit hapësinor dhe të menaxhimit në mbështetje të bashkëpunimit ndërkufitar dhe bashkëpunimi ndër-komunitet.
Ai ka reputacion për të qenë i durueshëm dhe këmbëngulës dhe për zhvillimin e programeve të suksesshme të orientuara drejt rezultateve duke fuqizuar lidershipin lokal përmes edukimit, kërkimit dhe mbështetjes teknike. Përmes punës së tij, John përpiqet të promovojë zgjidhje të planifikimit të orientuara drejt zbatimit, të bazuara në bashkëpunim dhe kreativitet. 35 vjet eksperienca ndërkombëtare e tij përfshin angazhimin aktiv në terren me qeveritë qendrore dhe lokale, organizatat e komunitetit, institucionet arsimore dhe agjencitë ndërkombëtare të zhvillimit në Lindjen e Mesme, Amerikën Qendrore, Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Afrikën Subsahariane.
Ai udhëhoqi ekipet ndërkombëtare për të hartuar programe të menaxhimit të tokës që adresojnë rritjen e vendbanimeve joformale duke përfshirë Bankën Botërore dhe ekipin e USAID-it që zhvilloi Programin e Menaxhimit të Tokës në Shqipëri në mesin e viteve 1990, ndërsa një Ligjërues në Planifikimin Urban në Shkollën e Dizajnit të Harvardit. Ai ka qenë i përfshirë në iniciativat e planifikimit të Co-Planit që nga themelimi i saj dhe nga kërkimet më të fundit mbi përgjegjshmërinë sociale në mesin e komunave në rajonin e Evropës Lindore dhe Qendrore. Ai aktualisht banon në Lexington, Virxhinia dhe është anëtar i Komisionit të Planifikimit Lexington.

Maroš Finka është profesor në planifikimin hapësinor (1996-), drejtor i Qendrës Evropiane të Kërkimit dhe Trajnimit në Planifikimin Hapësinor SPECTRA Qendra e Ekselencës BE në STU që nga viti 1999, kreu i Institutit të Planifikimit Hapësinor dhe Dizajnit Urban (2003-7) , Zëvendës-rektori i STU (2000-2011), ekspert i autorizuar për VNM / VSM, anëtar i Bordit të Ekspertëve të Ministrisë së Zhvillimit Rajonal të Republikës Sllovake dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shtetit Federal Rheinland Pfalz; ekspertiza e tij përfshin zhvillimin e qëndrueshëm hapësinor dhe planifikimin.

Dr. Peter Nientied është punonjës me kohë të pjesshme të Co-PLAN dhe Polis University, Tiranë dhe në Holandë është lektor i Menaxhimit dhe Inovacionit në Universitetin e Arteve të Aplikuara të NCOI dhe bashkëpunëtor i Institutit për Studime të Strehimit dhe Zhvillimit Urban, Universiteti Erasmus, Roterdam . Në Shqipëri, ai kontribuon në projektet e Co-Plan, mëson në programin MBA të Universitetit Polis dhe kryen hulumtime – aktualisht në turizmin e qëndrueshëm në Ballkan dhe në menaxhimin e inovacionit. Në Holandë, ai mëson për inovacionin dhe organizatat dhe punon si konsulent menaxhues.

A/Prof. Sokol Çelo (PhD) është anëtar i Bordit Këshillëdhënës të Co-PLAN. Aktualisht punon si Asistent Profesor i Menaxhimit dhe Biznesit Ndërkombëtar në Universitetin Suffolk, Boston – USA. Një matematikan nga kualifikimi, A / Prof. Çelo ka vazhduar studimet e tij në fushën e administrimit të biznesit dhe ka përqëndruar hulumtimin e tij mbi vendimmarrjen e lokacionit për investimet ndërkombëtare të korporatave shumëkombëshe.

Prof. Dr. Besnik ALIAJ, bashkëthemelues dhe aktualisht rektor i Universitetit POLIS, Shkolla Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit, ku gjithashtu angazhohet në mësimdhënie në lëndën e Dizajnin Urban. Prof. Dr. Aliaj është një planifikues urban për nga kualifikimi dhe profesionii, autor i botimeve të shumta në këtë fushë dhe folës i ftuar në konferenca të ndryshme ndërkombëtare. Ai ishte anëtar i Këshillit Bashkiak të Tiranës dhe “Qytetari i Nderit të Bashkisë së Kamzës”.

Dr. Sotir DHAMO, Administratori i Bordit Themelues të Universitetit Polis dhe pedagog i dy kurseve: Dizajn Urban dhe Analizë Territoriale dhe e Vendbanimeve Njerëzore. Ai është redaktor i revistës shkencore të U_POLIS ‘Forum A + P’, dhe angazhohet shpesh në konsulencë dhe aktivitete hulumtuese në fushën e planifikimit urban dhe të dizajnit urban. Ai është gjithashtu autor i botimeve të shumta në fushën e tij të ekspertizës.

Share this Page