REAGIM PUBLIK

Më 5 Shtator, 2022, përgjatë emisionit ‘Top Story’, transmetuar në televizionin kombëtar Top Channel, Kryetari i Bashkisë Tiranë Z. Erion Veliaj dhe moderatori i programit  Z. Sokol Balla tek diskutojnë për çështjen e ndotjes së ajrit në Tiranë, kanë përdorur argumenta të pasaktë dhe gjuhë ofenduese në drejtim të projektit ‘Green Lungs: Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona’ dhe organizatës Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit.

Në respekt të të drejtës së publikut të gjerë për t’u informuar me fakte dhe argumenta të të saktë, dhe në respekt të punës tonë dhe bashkëpunëtorëve tanë për sjellë në Shqipëri praktika europiane, si dhe nisur nga mesazhet e shumta që kemi marrë nga partnerë lidhur me këtë program dhe praktikë aspak qytetare, e gjykojmë të nevojshme të saktësojmë si më poshtë:

  1. Gjeografia e ndotjes së ajrit urban i kalon kufinjtë e Bashkisë Tiranë. Si e tillë, është në interesin e përbashkët të institucionit dhe qytetarëve, të mesohen dimensionet reale të problematikës, të përdoren burime të besueshme dhe verifikueshme informacioni, dhe të punohet bashkarisht drej alternativave të zgjidhjes. Mohimi i situatës dhe denigrimi i fakteve nuk përbën alternative zgjidhjeje.

Të dhënat për nivelin e ndotjes së ajrit urban që u cituan përgjatë programit (minuta 1:05:00), janë përftuar nga metodologjia alternative e zhvilluar dhe konsultuar gjerësisht me autoritetet publike, në kuadër të projektit ‘Green Lungs: Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona’, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri. Kjo metodologji, e bazuar në konceptin e shkencës qytetare (citizen science), ofroi një platformë për monitorime alternative në Bashkitë Tiranë, Shkodër, Elbasan dhe Durrës. Për të gjithë të interesuarit, theksojmë se në platformën www.greenlungs.al do të mund të njiheni me të dhëna për matjet për 3 komponentë, sikurse dhe metodologjinë e përdorur, duke ndjekur shembullin e mbi 150 aktorëve që kanë zgjedhur ta citojnë/referojnë si burim informacioni.

Këto të dhëna, nuk janë produkt subjektiv i një individi, por, produkt i një bashkëpunimi ndërinstitucional, ku pjesë e bashkëpunimit ka qenë dhe Bashkia Tiranë. Për këtë arsye jemi të befasuar nga zgjedhja për të denigruar të dhënat e përftuara përmes platformës të sipërshpjeguar, gjë që rezultoi në keqinformim të publikut, dhe ofendim publik të grupit të punës të angazhuar në këtë projekt, veçanërisht Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit.

  1. Shoqëria Civile, pjesë e të cilës Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit është prej 25 vitesh, nuk operon sipas parimit të ‘pronarit’. Organizata operon sipas strukturave drejtuese të mirëpërcaktuara, Drejtor Ekzekutiv i të cilës është Z. Dritan Shutina. Sa i takon Prof. Dr. Besnik Aliaj, i cili përmendet dhe referohet në mënyrë indirekte, saktësojmë se ai është një drejtues i institucionit të arsimit të lartë të nderuar Universitetit POLIS. Referencat dhe modelet që Kryetari i Bashkisë Tiranë, Z. Veliaj referon mund të bazohen në kohë kur elementë të shoqërisë civile mund të kenë funksionuar sipas parimit të ‘pronarit’.

Tendencat kur me vetëdije të plotë zgjidhet të krijojmë dritëhije për individët drejtues të të dy institucioneve janë aspak qytetare, dhe në kundërshtimm me parimet e mirëqeverisjes dhe llogaridhënies qytetare. Këto tendenca bëhen dëshpëruese kur zgjidhet të prodhohen dhe paketohen të pavërteta si argumenta që shpjegojnë pse ndotja e ajrit urban në Tiranë nuk është shqetësuese pasi këto të dhëna prodhohen nga institucione statusi i të cilave reduktohet në retorikë ofenduese për arsye politike.

Çdokush, përfshirë Kryetarin e Bashkisë Tiranë, Z. Erion Veliaj dhe moderatorin e programit Z. Sokol Balla, janë të mirëpritur të qasen dhe  informohen mbi statusin, vërtetësinë dhe çdo aspect tjetër lidhur me integritetin e drejtuesve apo institucioneve në fjalë.

Ndërkohë, ftojmë Kryetarin e Bashkisë Tiranë, Z. Erion Veliaj dhe çdo qytetar i cili në cilësinë profesionale dëshiron të punojë për një qytet më të shendetshëm, të punojë me të dhënat për gjetjen e zgjidhjeve dhe aktorët partnerë si Co-PLAN, Delegacioni i BE në Tiranë dhe shumë organizata të tjera.

Të mos harrojmë, e vërteta mbetet tek ajri që thithim çdo ditë në Tiranë, dhe pavarësisht mohimit dhe gjuhës ofenduese, nuk mund të zhbëhet.  

Share this Page