Project and Administrative Assistant

  • Tuesday December 12th, 2023
  • 288

The primary duties and responsibilities:  Assist the Co-PLAN team with various office management duties, which include: Maintaining an efficient documentation and filing system in both hard copy and electronic formats Gathering, scanning, and filing necessary documents for the team Creating formal letters in both English and Albanian Ordering, stocking, and distributing office supplies and managing logistics fleet Acting as the primary receptionist by answering and directing incoming calls and greeting,

Read More

Spatial Planning Expert

  • Friday December 1st, 2023
  • 207

Main Duties and Responsibilities: Work under the supervision of the head of territorial governance and spatial planning unit; Carry out activities related to projects in the field of spatial planning, disaster risk reduction, territorial governance; urban resilience Undertake data collection, entry, mining, computation and processing at municipal and regional level Prepare detailed analytical studies for specific issues related to spatial planning, disaster risk reduction, territorial governance; urban resilience Work closely

Read More

MUNDËSI INTERNSHIPI NË CO-PLAN

  • Tuesday August 15th, 2023
  • 194

Co-PLAN ofron mundësi internshipi për studentë të viteve 3-5 të degëve planifikim urban; urbanistikë; studime mjedisore; inxhinieri mjedisi; arkitekturë për mbështetje në punë kërkimore dhe studime tematike, dhe për kryerje vëzhgimesh në terren e procesimi hartash / të dhënash. Disa kërkesa për aplikantët: Përgjegjësi në ndjekje të udhëzimeve nga mentorët dhe afateve Aftësi të mira në excel dhe programe të ngjashme të procesimit të të dhënave Aftësi të mira komunikuese

Read More

Thirrje për studentë – intership i paguar.

  • Friday March 10th, 2023
  • 256

Co-PLAN, kërkon studentë për t’u angazhuar në një internship të paguar Gjatë periudhës së internship-it, studentët do të jenë pjesë e grupit të pu. nës për kryerjen e intervistave në terren në Tiranë dhe bashki të tjera (me pyetësorë). Të interesuarit të kontaktojnë me merita_toska@co-plan.org brenda datës 10/04/2023!