Kontratë shërbimi për produkte print

  • Friday May 24th, 2024
  • 326

Projekti: Green AL II – Mbështetja e Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile 2024 -2027 Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në kuadër të projektit “Mbështetja e Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile 2024 -2027 (Green-AL II)” planifikon të japë një kontratë shërbimi për “Printimin e botimeve dhe materialeve ndërgjegjësuese për aktivitetet dhe produktet e projektit Green-AL II”. Për informacion shtesë, ju lutemi referojuni dokumentit Green AL II-02 Tender Procedure_Printings Dokumentet e

Read More

Kontratë kuadër për pritnimin e botimeve dhe materialeve ndërgjegjësuese

  • Friday April 12th, 2024
  • 297

Projekti: EFFORT – Përmirësimi i objekteve për një të ardhme me një trajektore optimale të burimeve dhe efikasitetit të energjisë Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në kuadë të projektit “Përmirësimi i objekteve për një të ardhme me një trajektore optimale të burimeve dhe efikasitetit të energjisë” planifikon të japë një kontratë kuadër për “Pritnimin e botimeve dhe materialeve ndërgjegjësuese për aktivitetet dhe rezultatet e projektit EFFORT”. Për informacion shtesë,

Read More