Fiscal Decentralization Conference

Tirana, October 4, 2012 – Today, the USAID Planning and Local Governance Project in Albania” (PLGP) holds the Conference on Fiscal Decentralization. Working both at the national policy level and at the local level, PLGP aims to promote an inclusive dialogue and help build a bipartisan consensus on issues of strategic importance to local governments. Attendees include: the US Ambassador Alexander Arvizu, the Albanian Prime Minister Sali Berisha, Mayors of PLGP partner LGUs, representatives from Ministries of Interior and Finance, donor community working in local governance and NGOs.

Konferencë mbi Decentralizimin Fiskal

  • Thursday October 4th, 2012
  • Past
  • 0
  • 2248

Tiranë, 4 Tetor, 2012 – Organizohet sot në Tiranë, konferenca mbi  Decentralizimin Fiskal në Shqipëri, në kuadër të Projektit të Planifikimi dhe Qeverisjes Lokale në Shqipëri (PLGP), financuar nga USAID. PLGP synon të promovojë një dialog gjithëpërfshirës për të ndihmuar ndërtimin e një konsensusi bipartizan për çështjet me rëndësi strategjike për qeveritë lokale. Ndër të ftuarit pritet të jenë, Ambasadori i SHBA Aleksandër Arvizu, Kryeministri i Shqipërisë, Z. Sali Berisha, kryetarë të njësive të qeverisjes vendore partnere të PLGP, përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Financave, si dhe nga komuniteti i donatorëve që punojnë në qeverisjen lokale.