Dialog mes Qyteteve të Rajonit (SEE)

Dialog mes Qyteteve të Rajonit (SEE)

  • Monday July 16th, 2012
  • Past
  • 0
  • 2432

Tiranë, Qershor 2012 – Rreth 90 pjesëmarrës nga tetë vende të ndryshme të Europës Juglindore u mblodhën bashkë në një seminar për Planifikimin Urban dhe Manaxhimin e Tokës me një fokus në modernizimin e kuadrit ligjor dhe rregullator për përdorimin hapësinor dhe planifikimit tokës në Europën Juglindore. Seminari u organizua nga Instituti i Bankës Botërore, si pjesë e Dialogjeve Qytet-me-Qytet (City-to-City Dialogue / C2C), e cila është një iniciativë si pjesë e programit të BB-Austri Program i Partneritetit Urban, filluar në dhjetor të vitit 2011.