Thirrje për Aplikim në Skemën e Granteve

Në kuadër të projektit “Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona: Platforma Alternative dhe Gjithpërfshirëse për Monitorimin e Cilësisë së Ajrit, Ndotjes nga Zhurmat dhe Gjelbërimit Urban për të ndikuar në Politika në Nivel Lokal”, ndajmë thirrjen për aplikim në skemën e granteve me të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile të interesuara.

Afati i dorëzimit të aplikimit është 30 tetor 2018, ora 11:00.

Kontakt: rodion_gjoka@co-plan.org

Dokumentet e thirrjes i gjeni këtu.

Share this Post