Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri”

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe partnerët e projektit Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri” hapin thirrjen për modulet e granteve të Iniciativës dhe Partneritetit. Me një fokus të qartë për organizatat mjedisore këto dy module të granteve synojnë mbështetje direkte për  adresimin e problematikave mjedisore të lidhura ngushtë me efektin që kanë mbi komunitete në të gjithë territorin e Shqipërisë. .

 Prioritetet kryesore të Green-AL për projekt propozimet janë:

1 ) Propozimet të ndërtohen në funksion të adresimit të problematikës apo nevojës mjedisore lokale.
2) Faktorizimi dhe fuqizimi i rolit të OSHC-ve Mjedisore në mbrojtjen dhe ripërtëritjen e mjedisit.

Informacionet rreth kësaj thirrjeje, hapat, procedurat, dokumentacionin e kërkuar, rregullat dhe afatet e të gjithë procesit, i gjeni në link-un këtu.

 

We Are HIRING!

 

 

 

 

 

 

Financial Specialist 

Main Duties and Responsibilities: 

 • The Financial Specialist will work under the direction of the Head of Finance from whom she/he takes specific tasks. 
 • General Accounting and Bookkeeping. 
 • Ensure all financial transactions have the appropriate and required supporting document in compliance Albanian LAW, Co-PLAN policies and procedures, and donor terms and conditions. 
 • Ensures accurate and complete accounting entries of all financial transactions on daily basis
 • Review completeness of supporting documents 
 • Ensure timely preparation of disbursement of all payments to suppliers, partners, employees and thirds parties (including tax’s office; social security). 
 • Prepare the month end and other organization reports according to agreed upon timelines 
 • Ensure that all bank account balances maintained by the organization are properly reconciled with Book Balances. 
 • Coordinate and support Finance manager during external and internal audit implementation  
 • Performs other tasks (besides those related to finance) that are important to the organization.   

Applications are accepted until September 22, 2021, 17:00h.

For more information: Financial Specialist Vacancy

 

 

 

 

 

 

 

 

GIS Expert

Main Duties and Responsibilities

 • Work under the supervision of the head of territorial governance and spatial planning unit;
 • Carry out activities related to projects in the field of spatial planning, disaster risk reduction, territorial governance; urban resilience
 • Undertake data collection, entry, mining, computation and processing at municipal and regional level
 • Undertake advanced GIS spatial analysis of different aspects of territorial development at municipal and regional level
 • Work with databases and large datasets for different territorial development issues
 • Conduct advanced GIS modelling and mapping of different spatial and environmental planning issues, including natural hazards
 • Provide with cartographic and data outputs to support project development
 • Carry out management of an integrated database system with territorial and non-territorial data
 • Provide training on basic GIS principles and applications for municipal staff and other stakeholders

Applications are accepted until September 13, 2021, 17:00h.

For more information: GIS Expert Vacancy Announcement

Share this Page