THIRRJE PËR PROJEKT PROPOZIME

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit shpall ‘Thirrje për Projekt Propozime’ në kuadër të projektit ‘ ideAL – Dialog për Zhvillim Politikash Gjithëpërfshirëse në Shqipëri’. Projekti ‘ideAL’, i cili zbatohet në bashkëpunim me Qendrën Evropiane të Politikave (EPC) dhe financohet nga Bashkimi Evropian, përmes kësaj thirrje synohet: (1) Të lehtësohet përfshirja e shoqërisë civile në proces dhe dialog me politikë-bërës në sektorë politikash me prioritet për agjendën e zhvillimit dhe integrimit të vendit në Bashkimin Evropian; (2)  Të aftësohen aktorë të shoqërisë civile (përfshirë këtu organizata dhe individë) me njohuri teknike dhe mbështetje, në fushën e advokimit dhe ndikimit në politikë-bërje. Fushat prioritare për këtë thirrje janë edukimi, mjedisi, ndryshimet klimatike dhe reduktimi i riskut, zhvillimi rural dhe turizmi, siguria ushqimore, strehimi social, decentralizimi dhe qeverisja, reforma në administrim publik. Fusha prioritare e zgjedhur nga aplikanti duhet të trajtohet në një nga dy format: (a) Vlerësim dhe Rishikim Politikash (policy assessment and review); (b) Qasje e lirë me fokus në dialog, hulumtim politikash publike me pikënisje në një fazë çfarëdo të Ciklit të Politikave. 

Mirëpriten aplikimi nga organizata dhe individë, të cilët përmbushin kushtet e specifikuara në dokumentin e plotë të thirrjes. Më poshtë mund të shkarkoni dokumentin e plotë të thirrjes dhe formatin e aplikimit/buxhetin (Shtojca A dhe Shtojca B). Për çdo pyetje mund të na drejtoheni me shkrim përmes adresës co-plan@co-plan.org. Gjatë ditëve në vijim do të shpallim dhe datat e webinarëve orientues. Afati i fundit për aplikime është 11 Shtator, 2020, ora 17:00. Ju urojmë suksese!

Materiale për t’u shkarkuar:

ideAL_Thirrja_1_13072020

Shtojca_A_Forma e Aplikimit për Grant_ideAL_13072020

Shtojca B – Buxheti_13072020

***

Pyetje & Përgjigje nga Takimi Orientues 23.07.2020
 
Ju falenderojmë për interesin e shfaqur në lidhje me “Thirrjen për Përgatitjen e Projekt Propozimeve nën Thirrjen e Projektit ideAL” dhe për pjesëmarrjen në takimin orientues të zhvilluar dje online, në orën 10:00. Më poshtë po ndajmë materialet e takimit orientues përfshirë Pyetjet dhe Përgjigjet. 
Për të gjithë ata që nuk patën mundësi të na bashkohen ditën e djeshme, Ju bëjmë me dije se këtë takim do ta rizhvillojmë dhe ditën e Mërkurë, më 29 korrik, në orën 11. Për të gjithë të interesuarit, më poshtë detajet:
Share this Page