Thirrje për Projekt Propozime – Mirëpresim Aplikime!

Ftojmë organizata të shoqërisë civile me fokus në mjedis, të aplikojnë në skemën e granteve të vogla. Kjo thirrje për projekte vjen si pjesë e projektit “ENV.net faktorizimi i portofolit mjedisor për BB dhe Turqinë në Agjendën e Politikave të BE-së” financuar nga Komision Europian. Afati i aplikimit është: 4 Mars, 2019, ora 17:30. Ju mund të shkarkoni Thirrjen e plotë dhe Formularin e aplikimit këtu:  ENV.Net_Sub-grant_Call_2019ENV.Net_Sub-grant_Application form_2019 dhe ENV.Net_Budget_Format. Ju urojmë suksese!

Share this Page: