Thirrje për studentë – intership i paguar.

  • Friday March 10th, 2023
  • 85

Co-PLAN, kërkon studentë për t’u angazhuar në një internship të paguar

Gjatë periudhës së internship-it, studentët do të jenë pjesë e grupit të pu. nës për kryerjen e intervistave në terren në Tiranë dhe bashki të tjera (me pyetësorë).

Të interesuarit të kontaktojnë me merita_toska@co-plan.org brenda datës 10/04/2023!

Job Category: Junior
Job Type: Internship
Job Location: Co-Plan
Job Active: Expired
Sorry! This job has expired.
Share this Post