Video Udhëzuese për Përdorimin e LOGIN

dhe zbatuar në Shqipëri nga Co-PLAN. Në këtë video të shkurtër ju
do të mësoni si të gjeni informacion mbi qeverisjen vendore në Shqipëri dhe ta ruani atë për përdorime të mëvonshme. Informacioni në librarinë elektronike LOGIN është i shumëllojshëm, i mbledhur nga burime zyrtare qeveritare dhe
organizata te ndryshme, dhe vjen tek ju falas. Ky informacion i arkivuar në librarine LOGIN ju vjen në ndihmë me: punën apo studimet tuaja, punën tuaj kërkimore, apo dhe thjeshtë në formën e Njohurive të Përgjithshme.Duke uruar që ky
material do t’ju vijë në ndihmë, ju ftojmë të përdorni sa më shumë LOGIN.

Share this Post

Leave a Comment