Konferenca Kombëtare “Burimet e Energjisë së Rinovueshme dhe Përdorimi Efiçent i Energjisë”

Tiranë, 28 May 2007 – Konferenca Kombëtare “Burimet e Energjisë së Rinovueshme dhe Përdorimi Efiçent i Energjisë” është një aktivitet i organizuar brenda projektit Energjitë e Rinovueshme në Shpipëri dhe u zhvillua në datë 1 Qershor 2007, ora 10:00, në “Shtëpinë e Oficerave” në Tiranë. Kjo konferencë ishte një aktivitet i përbashkët i Co-PLAN dhe Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave.

Festimi i Ditës së Romëve në Elbasan

Projekti i Co-PLAN për forcimin dhe integrimin e Komunitetit Rom në Elbasan në bashkëpunim me Qendrën e Komunitetit Rom, Bashkinë e Elbasanit, Fondacionin Soros dhe Terre des Hommes, organizuar një koncert me rastin e Ditës së Shën Gjergjit nën moton `Njihni, kuptoni dhe pranoni në shoqëri Integritetin e Minoritetit Rom`.

Çmimi Ekselenca Shqiptare 2007

Co-PLAN u vlerësua me Çmimin Ekselenca Shqiptare 2007 për kontributin e tij në zhvillimin urban dhe rajonal. Çmimi Ekselenca Shqiptare 2007 iu dorëzua nga Qendra Shqiptare e Ekselencës, e cila më datë 7 Maj 2007 organizoi këtë aktivitet në Hotel Tirana Internacional.

NET sezonin e parë i trajnimeve për 2007

NET, Rrjeti për Shkëmbim dhe Trainim, në bashkëpunim me DBR, De Boer & Ritsema van Eck, një firmë e njohur trainimesh dhe konsulence në Hollandë, vijoi serinë e trainimeve në fushën e manaxhimit për vitin 2007.

Workshop i Shkëmbimit Rajonal mbi Praktikat më të Mira të Qeverisjes Gjithëpërfshirëse

Workshop i Shkëmbimit Rajonal mbi Praktikat më të Mira të Qeverisjes Gjithëpërfshirëse u zhvillua nga datat 2 deri 5 Tetor 2006 në Durrës, Shqipëri, shoqëruar me një visit studimore në Bashkitë Fier dhe Elbasan. Eventi u organizua nga Co-PLAN, Instituti per Zhvillimin e Habitatit, dhe u financua nga OSFA- Fondacioni Soros në Shqipëri.