Platformë për Politika në Qeverisje Territoriale – Video

  • Thursday July 4th, 2013
  • Tjeter
  • 0
  • 2124

Si përfaqësues të shoqërisë civile prej vitit 1995, specialistë në fushën e zhvillimeve urbane dhe si qytetarë shqiptarë, e ndjejmë si detyrim civil e profesional që në këtë periudhë zgjedhore, të propozojmë një platformë politikash/programesh për një qeverisje më të mirë territoriale, bazuar në eksperiencën tonë me institucionet e qeverisjes dhe komunitetin, dhe mbështetur në një analizë të thelluar të realitetit shqiptar, punë kërkimore të vazhduar, dhe shembuj të mirë

Read More