Analysis of seasonal workers engagement in agriculture and tourism in Albania

Analysis of seasonal workers engagement in agriculture and tourism in Albania

The labor market in Albania is governed by the Labor Law, which does not recognize seasonal work as a specific form of labor engagement but views it as a part-time job. Considering the immediate need to explore and give consideration in the employment system in Albania concerning the relatively high level of seasonal employment, a thorough analysis was undertaken during March – October 2020 by a joint and continuous effort

Read More

Governance for Change: Proposals from Civil Society

Governance for Change: Proposals from Civil Society

30 vitet e fundit, Shqipëria ka votuar 17 herë, prej të cilave 9 herë për të zgjedhur qeverinë qendrore dhe 8 herë për të zgjedhur kryetarët e bashkive përmes zgjedhjeve vendore. Prej vitesh, përveç cilësisë së posterave dhe fushatave të sofistikuara elektorale, kandidatët u drejtohen njerëzve/votuesve në mënyrë të njëanshme dhe me premtime në këmbim të votave. Kësisoj, premtimet e parealizuara nga zgjedhjet e mëparshme përsëriten, e ndërkohë një tjetër

Read More

The Response of Local Governments during the Covid-19 Emergency in Albania: January 2020 – April 2020

The Response of Local Governments during the Covid-19 Emergency in Albania: January 2020 – April 2020

Following the series of thematic studies we have shared during this period of uncertainties relating to COVID-19, Co-PLAN, the Institute for Habitat Development in cooperation with the Association of Local Autonomy, are pleased to share the study ‘The Response of Local Governments during the Covid-19 Emergency in Albania: January 2020 – April 2020”. This study builds on a questionnaire addressed to all municipalities in the country during April, to gather

Read More

Status Report on Local Public Finances 2019

Status Report on Local Public Finances 2019

Continuous local public finances monitoring is an important step in assessing local government financial capacities functional to the exercising of functions and competence provided for in Law No. 139/2015 “On local self-government”. In addition, a better understanding of the relation between competences and available financial resources, informs the development of effective and efficient local government policy, facilitates dialog between government tiers, informs borrowing capacities, improves accountability, transparency and community trust

Read More

Tourism in Transition: The post COVID-19 Aftermath in the Western Balkans

Tourism in Transition: The post COVID-19 Aftermath in the Western Balkans

Amidst the numerous effects of COVID 19, the impact on some of the economic sectors, such as tourism has been overwhelming. This has raised questions on the future of this sector, and highlighted the need for a more resilient approach to planning and development. Through our second paper of the Co-PLAN Resilience Series, ’Tourism in Transition, the post COVID-19 Aftermath in the Western Balkans’ we try to make a case for

Read More

Building Resilience for Local Governments in Albania: Legal and Institutional Challenges

Building Resilience for Local Governments in Albania: Legal and Institutional Challenges

Uncertainty from natural hazards and disaster risks is high in Albania. Located in the western part of the Balkan, Albania has faced over the years several disaster events and the future, especially in the light of climate change, does not hold any positive news. Multiple hazards are present over the territory and extend beyond the administrative boundaries, revealing the need for an integrated local – to national – to regional

Read More

Dokument Pozicionimi: Rindërtimi i Qytetit pas Krizës

Dokument Pozicionimi: Rindërtimi i Qytetit pas Krizës

Ngjarjet e fund-nëntorit 2019 mishëruan një krizë të paralajmëruar sa i përket sigurisë dhe cilësisë së planifikimit, ndërtimit, administrimit dhe qeverisjes të territorit/qyteteve në të gjitha hallkat dhe dimensionet në Shqipëri. Kjo krizë madhore dëshmoi dështim në në qytetbërje, pavarësisht punës së bërë në disa sektorë apo drejtime. Po ashtu ka dalë në pah fakti i mungesës së përgatitjes së mirëfilltë për të përballuar, parandaluar, apo zbutur efektet e katastrofave,

Read More

Western Balkans in the Territorial Agenda post-2020 is an opportunity not to be missed

Western Balkans in the Territorial Agenda post-2020 is an opportunity not to be missed

At European level, the revision of the Territorial Agenda is currently discussed stressing the need for a stronger territorial dimension in policy making and the empowerment of local and regional players to engage in cooperation and visioning processes. At the same time, in the Western Balkans, there is a bottom-up discussion about the need to strengthen territorial governance and empower civil society players at local and regional level, to improve

Read More