DEL Co-PLAN GAZETTE 7

  • Tuesday February 3rd, 2015
  • Past
  • 0
  • 2271

Kemi kënaqësinë  të ndajmë me ju numrin e 7-të të “Co-PLAN Gazette”, e cila  mbulon zhvillimet më të fundit të gjysmës së dytë të vitit 2014,  me fokus të veçantë në fushën e efiçiencës së energjisë. Aspekte si rëndësia e një qasje multi-sektoriale në trajtimin e çështjeve dhe përfitimeve nga efiçienca e energjisë, një tablo të gjendjes aktuale tëstokut të banesave në vend, si dhe rekomandime konkrete për promovimin dhe shtimin e praktikave të rehabilitimit energjitik të këtij stoku, përbëjnë dhe disa nga artikujt kryesorë të gazetës. Gazeta e cila vjen si një bashkëpunim i Co-PLAN dhe rrjetit mjedisor ENV.net, ju njeh gjithashtu me një numër aktesh të gjelbra të ndërmara në disa komunitete lokale me ndihmën e organizatave të shoqërisë civile. Ju mund ta shkarkoni “Co-PLAN Gazette” në shqip duke klikuar këtu.

Share this Post

Leave a Comment