Del Publikimi ‘Rajonalizimi i Shqipërisë”

  • Wednesday February 18th, 2015
  • Past
  • 0
  • 2676

“Rajonalizimi i Shqipërisë: Reforma qeverisëse, administrative dhe territoriale që i duhet Shqipërisë në nivel rajonal” është përgatitur nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, mbi bazën e punës analitike të kryer në vite, së paku që nga viti 2005. Ky propozim ndërton konsiderueshëm edhe mbi rolin e Co-PLAN në kuadër të zbatimit të projektit “Zhvillimi Rajonal për Shqipërinë e Veriut”, financuar nga Agjencitë Donatore të Austrisë dhe Zvicrës. Në mendojmë që ky dokument, nëse do të merret në konsideratë për zbatim, kontribuon në procesin e modernizimit dhe demokratizimit të qeverisjes në Shqipëri. Ju mund të njiheni me publikimin këtu: “Rajonalizimi i Shqipërisë: Reforma qeverisëse, administrative dhe territoriale që i duhet Shqipërisë në nivel rajonal”.

Share this Post

Leave a Comment