Thirrje për grante të Rrjetëzimit, Advokacisë dhe Ndikimit në Politikbërje

Thirrje për grante të Rrjetëzimit, Advokacisë dhe Ndikimit në Politikbërje

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe partnerët e projektit Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri” hapin zyrtarisht thirrjen e dytë për grante. Kjo thirrje synon fuqizimin e OSHC-ve mjedisore për të adresuar problematikat që lidhen me mjedisin natyror dhe urban në nivel lokal, përmes rrjetëzimit, advokimit dhe ndikimit në proceset politik-bërëse në nivel rajonal dhe kombëtar. Prioritetet kryesore të thirrjes janë: Mbështetja

Read More

Local activism, the focus of NAD2021

Local activism, the focus of NAD2021

For the fourth consecutive year, Co-PLAN, the Institute for Habitat Development with the support of the United States Embassy in Albania organizes on October 22, 2021, the National Day of Activism (NAD 2021). Focused on activism at the local level, under the slogan “Act wherever you are, and how you can”, the fourth edition was celebrated by more than 50 organizations, youth groups and young activists everywhere in Albania. The

Read More

#NAD2021

#NAD2021

Vepro kudo je, dhe si mundesh! Bashkoju #NAD2021 Në morinë e problemeve dhe sfidave të përditshme, gjenden dhe hapësirat e mundësitë për të kërkuar dhe arritur ndryshime të prekshme. Mundësia për të provuar, dhe për të mos hequr dorë është një pushtet i prekshëm në duart e njerëzve të zakonshëm, të cilët kur guxojnë, mund të formëzojnë ndryshime të jashtëzakonshme. Ndaj këtë 22 tetor, pavarësisht ku ndodheni dhe çfarë nisme

Read More

“Municipal Finances and Citizen Perception on Local Services”

In the framework of the project “Municipal Finances and Citizen Perception on Local Services”, Co-PLAN is looking for an entity to engage in the implementation phase of a survey to be conducted in six predefined municipalities in Albania. Deadline to submit Application: 4 October 2021 For more information click here.  

Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri”

Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri”

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe partnerët e projektit Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri” hapin thirrjen për modulet e granteve të Iniciativës dhe Partneritetit. Me një fokus të qartë për organizatat mjedisore këto dy module të granteve synojnë mbështetje direkte për  adresimin e problematikave mjedisore të lidhura ngushtë me efektin që kanë mbi komunitete në të gjithë territorin e Shqipërisë. .

Read More

Status Report on Local Public Finances 2020

Status Report on Local Public Finances 2020

The “Status Report on Local Public Finances for 2020” offers a comprehensive insights into funding sources and their use by 61 municipalities in the country. This report summarizes the key findings and challenges faced by municipalities in the time of COVID-19 pandemic during 2020. You can download the report here.

#EUforMunicipalities

#EUforMunicipalities

#EUforMunicipalities project in Albania is funded by the European Union in Albania. Our partners on implementing the project: Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe (NALAS); Shoqata Per Autonomi Vendore; EcoPartners; Shoqata e Bashkive të Shqipërisë This project will foster the development potential of municipalities and improve the socio-economic and environmental conditions of local communities in Albania. The action addresses the main problems that affect the quality of

Read More

Analysis of seasonal workers engagement in agriculture and tourism in Albania

Analysis of seasonal workers engagement in agriculture and tourism in Albania

The labor market in Albania is governed by the Labor Law, which does not recognize seasonal work as a specific form of labor engagement but views it as a part-time job. Considering the immediate need to explore and give consideration in the employment system in Albania concerning the relatively high level of seasonal employment, a thorough analysis was undertaken during March – October 2020 by a joint and continuous effort

Read More

First meeting on the Needs Assessment as part of the Green-AL project  “Empower Grass-Root CSOs for Improved Innovative Environmental Protection in Albania”.

First meeting on the Needs Assessment as part of the Green-AL project “Empower Grass-Root CSOs for Improved Innovative Environmental Protection in Albania”.

Co-PLAN, Institute for Habitat Development held the first meeting on the Needs Assessment as part of the Green-AL project “Empower Grass-Root CSOs for Improved Innovative Environmental Protection in Albania”. The meeting served to introduce representatives of environmental organizations and activists with tools that will be used to understand better the environmental issues that affect community life at local, regional and national levels. The collected data will help to take further steps in

Read More