National Activism Day: #NAD2022

National Activism Day: #NAD2022

The National Day of Activism (#NAD2022) was celebrated by all on the 21st and 22nd of October. Organizations, associations, groups and activists from all over Albania joined the event for the fifth year running. A brief documentary film that was displayed during the celebration in Tirana, at the Cultural Center of the Orthodox Cathedral Complex, highlighted their commitments and actions over the years as an excellent model of citizenship. Attendees

Read More

#ideAL – Një nismë ligjore për përmirësimin e sigurisë ushqimore në Shqipëri

#ideAL – Një nismë ligjore për përmirësimin e sigurisë ushqimore në Shqipëri

Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim (SCiDEV) në partneritet me Shoqatën “Albanian Food Industry” (AFI) ndërmori nismën “Përmirësimi i sigurisë ushqimore nëpërmjet përmirësimit të kuadrit ligjor dhe dialogut”. Qëllimi i kësaj nisme ishte ndikimi në përmirësimin e sigurisë ushqimore në Shqipëri, përmes analizës, vlerësimit të politikave, përmirësimit të kuadrit ligjor dhe rregullatorë, advokimit dhe ndërgjegjësimit të prodhuesve dhe konsumatorëve. Përgjatë zbatimit SCiDEV dhe AFI vlerësuan gjendjen aktuale të sigurisë ushqimore

Read More

W2E – Waste to Energy for Western Balkans Cement Industry

W2E – Waste to Energy for Western Balkans Cement Industry

“Waste to Energy for Western Balkans Cement Industry“ projects aims to  set the preconditions for the use of household waste, industrial waste and waste tyres for the cement production in  three countries of the Western Balkan: Albania, North Macedonia and Serbia in the local cement industry. The implementing partners are Antea Cement Sh.a, Cementarnica USJE AD, Titan Cementara Kosjeric d.o.o., Co-PLAN,  Institute for Habitat Development, AMU Albanian Manufacturers Union, REC

Read More

#ideAL – Punësimi dhe Dinamikat gjatë Covid-19

#ideAL – Punësimi dhe Dinamikat gjatë Covid-19

“Advokim për politika lehtësuese për aftësitë e reja në sektorin e biznesit” është nisma e Iniciativës Qytetare Shqiptare me fokus evidentimin e ndryshimeve në tregun e punës nga pandemia e COVID-19 dhe përcaktimin e profesioneve të reja. Si pjesë e kësaj nisme, Iniciativa Qytetare Shqiptare advokoi në ndihmë të bizneseve për çështjet lidhur me kualifikimin e fuqisë së tyre punëtore për profesionet e reja në tregun e punës. Kjo nëpërmjet

Read More

Thirrje për grante të Rrjetëzimit, Advokacisë dhe Ndikimit në Politikbërje

Thirrje për grante të Rrjetëzimit, Advokacisë dhe Ndikimit në Politikbërje

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe partnerët e projektit Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri” hapin zyrtarisht thirrjen e dytë për grante. Kjo thirrje synon fuqizimin e OSHC-ve mjedisore për të adresuar problematikat që lidhen me mjedisin natyror dhe urban në nivel lokal, përmes rrjetëzimit, advokimit dhe ndikimit në proceset politik-bërëse në nivel rajonal dhe kombëtar. Prioritetet kryesore të thirrjes janë: Mbështetja

Read More