Raporti Vjetor 2008

  • Saturday September 12th, 2009
  • Past
  • 0
  • 2290

Raporti Vjetor 2008Si çdo vit, Co-PLAN vjen pranë jush me një raport përmbledhës të punës dhe arritjeve të veta vjetore. Edhe për vitin 2008, ky raport paraqet aktivitetet dhe projektet e zbatuara nga organizata si dhe evenimentet kyç përgjatë vitit.

Raporti Vjetor 2008

Share this Post

Leave a Comment