Historia e 4 Apartamenteve

Historia e 4 Apartamenteve

  • Monday October 8th, 2012
  • Past
  • 0
  • 2532

Historitë e katër apartamenteve në Tiranë, dy nga periudha komuniste, 1950-1990 dhe dy ndërtuar pas 1990, ishin në qendër të një ekspozite të organizuar në ambientet e Universitetit Polis, shfaqur dhe analizuar ndryshimet funksionale, se si ata kanë ndikuar në cilësinë e jetës së përdoruesit dhe si ata janë të lidhura me kushtet e përgjithshme në shoqëri në atë periudhë. Kjo ekspozitë është një pjesë e një hulumtimi më të gjerë: “Cilësia e jetës të ndryshojë cilësinë e hapësirës”, kryer në bashkëpunim me Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, përmes projektit të studimeve kërkimore me temën “Tipologjia e Strehimit shqiptare në kontekstin e tij Ballkanas”.