Historia e 4 Apartamenteve

  • Monday October 8th, 2012
  • Past
  • 0
  • 2535

Tema kryesore e hulumtimit është marrëdhënia ndërmjet cilësisë së jetës dhe cilësinë e hapësirës të jetesës, në apartamente në Tiranë, si para dhe pas vitit 1990. Hulumtimi synon të qartësojë se si hapësirat e jetesës kushtëzohet nga sjellja e njerëzve, dhe se nevojat e përdoruesit do të mund të formojnë hapësirën e jetesës vetë. Gjithashtu, ajo synon të hedhë dritë mbi një marrëdhënie të psikologjisë dhe strehimit në rastin e Tiranës – për të treguar se si këto situata në zhvillim (pas ndryshimit të regjimit) po ndikojnë në psikologjinë e përdoruesve, në krahasim me mënyrën se si ajo i ndikonte ato përpara (në periudhën komuniste).

Share this Post

Leave a Comment