Transformimet Urbane Ballkanike në kontekstin Hollandez

  • Thursday October 20th, 2011
  • Past
  • 0
  • 2068

A mund të përdoren dhe të aplikohen njohuritë nga procesi i transformimit urban Ballkanik brenda kontekstit holandez tani që zhvillimi organik tokës është duke u aplikuar në Holandë?

Kjo pyetje është në qendër të një takimi ndërkombëtar në Hollandë, ku janë ftuar të marin pjesë dhe dy nga themeluesit e Co-PLAN, Dritan Shutina dhe Besnik Aliaj. Ata do të ndajnë përvojat e tyre me homologët e tyre hollandezë.

Takimi do të vijohet nga një diskutim me grupet e interesit dhe ekspertët, të cilët do të udhëhiqen nga Chris Keulemans. Disktuimi do të në aspektet e kulturës së planifikimit holandez dhe se si mund të përfitojë nga përvoja praktike në Ballkan?

Një pjesë e rëndësishme e debatit i dedikohet lojës ‘PLAY THE CITY‘, në të cilën qytetarët, dhe grupet e interesit lokalë, bashkëpunojnë në ‘dizenjimin’ e ambientit të tyre urban.

Play the  City - citizens and local stakeholders collaborate in designing their urban environment

 

Takimi i ekspertëve është organizuar nga një grup artistësh, arkitektësh dhe projektuesish.

Për më shumë mund t’i referoheni materialeve plotësuese më poshtë (në Anglisht):

Video Ilustruese nga aktiviteti – Balkan in de Polder

Balkans in the Polder / Balkan in de polder

Balkans Urban Transformation in a Dutch Context

Press Release – Public Debate

Share this Post

Leave a Comment