#NAD2021

#NAD2021

Vepro kudo je, dhe si mundesh! Bashkoju #NAD2021 Në morinë e problemeve dhe sfidave të përditshme, gjenden dhe hapësirat e mundësitë për të kërkuar dhe arritur ndryshime të prekshme. Mundësia për të provuar, dhe për të mos hequr dorë është një pushtet i prekshëm në duart e njerëzve të zakonshëm, të cilët kur guxojnë, mund të formëzojnë ndryshime të jashtëzakonshme. Ndaj këtë 22 tetor, pavarësisht ku ndodheni dhe çfarë nisme

Read More

Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri”

Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri”

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe partnerët e projektit Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri” hapin thirrjen për modulet e granteve të Iniciativës dhe Partneritetit. Me një fokus të qartë për organizatat mjedisore këto dy module të granteve synojnë mbështetje direkte për  adresimin e problematikave mjedisore të lidhura ngushtë me efektin që kanë mbi komunitete në të gjithë territorin e Shqipërisë. .

Read More

Status Report on Local Public Finances 2020

Status Report on Local Public Finances 2020

The “Status Report on Local Public Finances for 2020” offers a comprehensive insights into funding sources and their use by 61 municipalities in the country. This report summarizes the key findings and challenges faced by municipalities in the time of COVID-19 pandemic during 2020. You can download the report here.

#EUforMunicipalities

#EUforMunicipalities

#EUforMunicipalities project in Albania is funded by the European Union in Albania. Our partners on implementing the project: Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe (NALAS); Shoqata Per Autonomi Vendore; EcoPartners; Shoqata e Bashkive të Shqipërisë This project will foster the development potential of municipalities and improve the socio-economic and environmental conditions of local communities in Albania. The action addresses the main problems that affect the quality of

Read More

Analysis of seasonal workers engagement in agriculture and tourism in Albania

Analysis of seasonal workers engagement in agriculture and tourism in Albania

The labor market in Albania is governed by the Labor Law, which does not recognize seasonal work as a specific form of labor engagement but views it as a part-time job. Considering the immediate need to explore and give consideration in the employment system in Albania concerning the relatively high level of seasonal employment, a thorough analysis was undertaken during March – October 2020 by a joint and continuous effort

Read More

First meeting on the Needs Assessment as part of the Green-AL project  “Empower Grass-Root CSOs for Improved Innovative Environmental Protection in Albania”.

First meeting on the Needs Assessment as part of the Green-AL project “Empower Grass-Root CSOs for Improved Innovative Environmental Protection in Albania”.

Co-PLAN, Institute for Habitat Development held the first meeting on the Needs Assessment as part of the Green-AL project “Empower Grass-Root CSOs for Improved Innovative Environmental Protection in Albania”. The meeting served to introduce representatives of environmental organizations and activists with tools that will be used to understand better the environmental issues that affect community life at local, regional and national levels. The collected data will help to take further steps in

Read More

57th World Planning Congress

57th World Planning Congress

The International Society of City and Regional Planners’ (ISOCARP) 57th World Planning Congress taking place on 8-11 November 2021 in Doha, Qatar is extending the abstract submission deadline for its five tracks and special sessions and forums! KEY DATES: 31 May 2021: Deadline for Abstract Submission 22-29 June 2021: Notification of Acceptance or Rejection 31 August 2021: Final date for authors to register and pay in order to be included in the Congress

Read More

Orientation meetings/workshops for all interested parties in the second call of project proposals as part of the project “Dialogue for inclusive evidence-based policy development Albania -Ideal”.

Orientation meetings/workshops for all interested parties in the second call of project proposals as part of the project “Dialogue for inclusive evidence-based policy development Albania -Ideal”.

Co-PLAN, Institute for Habitat Development held three orientation meeting/workshop for all interested parties in the second call of project proposals as part of the project “Dialogue for inclusive evidence-based policy development Albania -Ideal”. The meetings served to introduce non-state actors, including representatives of organisation and civil society, media, researchers etc., with relevant administrative and technical information to be considered during the drafting of project proposals. Below you can find all

Read More

Green-AL – Empower Grass-Root CSOs for Improved Innovative Environmental Protection in Albania

Green-AL – Empower Grass-Root CSOs for Improved Innovative Environmental Protection in Albania

Green_AL focuses on the strengthening of small local CSOs networks and the creation of new opportunities of collaboration among CSOs, public authorities, and the private sector at local level, so to build a vibrant, empowered and collaborative civil society starting from the bottom to impact then the national level through a multi-stakeholders response. The proposed project addresses the challenges and limitations of the local environmental CSOs that mainly relate to

Read More